Murat Özveri

Yazar : Murat ÖzveriYazarın kütüphanemizdeki kitapları :

  • Yargı Kararları Işığında 506 Sayılı Yasa ve Sosyal Güvenlik


  • Türkiye'de Toplu İş Sözleşmesi Yetki Sistemi ve Sendikasızlaştırma (1963-2009)


  •