Ülkemizde uzmanlık kütüphanelerine az rastlanıyor. Hele vakfımızın yoğun olarak çalışmalarını sürdürdüğü çocuk emeği, sağlık-güvenlik-çevre, sivil toplum kuruluşları ve sosyal güvenlik alanlarında böyle bir oluşum yok.

Doğal olarak, kütüphane ve referans merkezlerinin olmayışı bu dört konudaki toplumsal eylemlerde de bir dağınıklığa yol açıyor.

Uzmanlık kütüphaneleri kurarak, bir boşluğu doldurmayı amaçlıyoruz. Araştırmalara ve okuyuculara çeşitli hizmetler sunarak yardımcı olmak istiyoruz.

Sizlerin katılımı, önerileri ve referansı ile kütüphanelerimizi hem yaygınlaştırmak ve hem de derinleştirmek uğraşında olacağız.

Kitap ödünç verme hizmetimiz olmayacak. Okuma salonu olanaklarından yararlanmak ve kitaplara ulaşmak için şu adreslere başvurabilirsiniz. :

Prof. Dr. Nusret Fişek Bilim ve Sanat Ortamı
Selanik Cad. 52/4 Kızılay Ankara
Tel. : 0312 - 419 78 11
Faks : 0312 - 425 28 01
e-posta : bilgi@fisek.org.tr