--

Yazar : --

Doğum : 1981Yazarın kütüphanemizdeki kitapları :

 • Çimento İşveren


 • Çalışma Dünyası Dergisi


 • CUMHURİYETTEN BUGÜNE GELECEĞE SAĞLIK


 • IX. ULUSAL HALK SAĞLIĞI KONGRESİ BİLDİRİ ÖZET KİTABI


 • Türkiye'de Şeker Sektörü Üretim Süreci Ve Çalışma İlişkileri


 • 16. Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Kongresi


 • İş ve Hayat


 • Mülkiye Dergisi


 • Selahattin Sanbaşoğlu Anısına Paydossuz Bir Yaşam


 • Eğitim Bilim Toplum Dergisi 13/52


 • Eğitim Bilim Toplum Dergisi 14/53


 • Sosyal Güvence Dergisi


 • Eğitim Bilim Toplum Dergisi 14/54


 • Bölge Sağlık Yönetiminde Epidemiyoloji El Kitabı


 • TİSK Akademi


 • İşveren


 • İşveren


 • Kamu - İş


 • Kamu - İş


 • Karatahta İş yazıları Dergisi


 • Sosyal Güvenlik Dergisi


 • Çalışma Dünyası Dergisi


 • Kamu Türk


 • Kamu Türk


 • Kamu Türk


 • Çimento İşveren


 • Çimento İşveren


 • Çimento İşveren


 • Çimento İşveren


 • Toplumsal Tarih


 • Toplumsal Tarih


 • Toplumsal Tarih


 • Toplumsal Tarih


 • YOL-İŞ


 • YOL-İŞ


 • YOL-İŞ


 • TÜRK-METAL


 • TÜRK-METAL


 • TÜRK-METAL


 • TÜRK-METAL


 • TÜRK KOOP-İŞ


 • TÜRK KOOP-İŞ


 • Emek


 • Emek


 • Emek


 • Karatahta


 • Karatahta


 • Karatahta


 • İş Ve Hayat


 • Mülkiye Dergisi


 • Mülkiye Dergisi


 • SBF Dergisi


 • Employment And Equity


 • TİSK Akademi


 • Toplumsal Tarih


 • Toplumsal Tarih


 • İşveren


 • İşveren


 • TÜRK-METAL


 • TÜRK-METAL


 • TÜRK-METAL


 • Belediye-İş


 • Çasgem


 • Çasgem


 • Türk-İş


 • İş Güvenliği


 • Toprak İşveren


 • Toprak İşveren


 • Tutanak


 • Türkiye Çocuk Hastalıkları Dergisi


 • Çocuğun Görünür Olduğu Bir Anayasa


 • Kamu Türk


 • TES-İŞ


 • SOSYAL-İŞ


 • SOSYAL-İŞ


 • SOSYAL-İŞ


 • SOSYAL-İŞ


 • SOSYAL-İŞ


 • İş Güvenliği


 • SST Sağlıkta Sınıf Tavrı


 • SST Sağlıkta Sınıf Tavrı


 • Sosyal Demokrasi


 • Çelik-İş


 • Türk-İş


 • Radyasyon ve Sağık


 • Radyasyon ve Sağık


 • Radyasyon ve Sağık


 • 2014 Çalışma İstatistikleri ve İşgücü Maliyeti


 • IX Halk Sağlığı Kongresi


 • Mesleki Sağlık ve güvenlik


 • Ka Dergi


 • Avrupa Birliği'nin İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemleri İyi Uygulamaları


 • TÜHİS


 • Uluslar Arası Ticari İşlemlerde Yabancı Kamu Görevlilerine Verilen Rüşvetin Önlenmesi OECD Sözleşmesi ve Türkiye Uygulaması


 • Türkiye'de Şartlı Nakit Transferi Programının İyileştirilmesine Yönelik Politika Belgesi


 • İşyerinde Cinsel Taciz: Bir Sendika Rehberi


 • 22. Kalite Kongresi


 • Önlem


 • HAK_İŞ


 • Mevsimlik Gezici Tarım İşçiliği 2014


 • Şideetle Başa Çıkmak


 • Çevre


 • Çevre


 • Ses


 • Ses


 • Ses


 • Ankara Üniversitesi Bülten


 • Çelik-İş


 • Çelik-İş


 • Birleşik Metal-İş


 • Sivas Kongresi


 • Erzurum Kongresi


 • abece


 • Köy Enstitüleri


 • Portakal Gaste


 • Bina Kimlikleri


 • Greater Ankara Municipality


 • Bilim ve Teknik


 • Bilim ve ütopya


 • Bilim ve ütopya


 • Sociology


 • Sociology


 • Magazine


 • world Trade Union Movement


 • Food Hygiene In Catering Establishments: Legilation and Model Regulations


 • Unicef News


 • IPEC Program Belgesi


 • Population Reports


 • African Newsletter


 • African Newsletter


 • Asian-Pacific Newsletter


 • Asian-Pacific Newsletter


 • Barents


 • Türkiye'de Mevsimlik Tarımsal Üretimde Yabancı Göçmen İşçiler Mevcut Durum Raporu


 • Tarımsal Üretimde Göçmen İşçi İstihdamı Öğrenilen Dersler Raporu Sayılarmı? Haklarmı?


 • Türkiye'de Mevsimlik Tarımsal Üretimde Yabancı Göçmen İşçiler Politika Önerileri


 • Çimento İşveren


 • YOLİŞ


 • Mülkiye Dergisi


 • Emek


 • Bodrumlu Rauf Amca'nın 1919'dan Başlayan Yolculuğu


 • Ankara Üniversitesi SBF Dergisi


 • İş Cinayetleri Almanağı


 • Ankara Hukuk Fakültesi Ve Mezunları


 • Çocuk İşçiliğine Karşı Sendikal Mücadele: TÜRK-İŞ Modeli


 • Cogito Türkiye'nin Yabancıları


 • Türk Ziraat Tarihine Bir Bakış


 • İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ ÇALIŞTAYI


 • SURİYELİ MÜLTECİLER ÇALIŞTAYI


 • INTERNTIONAL CONFERANCE FOR NATIONAL HUMAN RIGHTS INSTITUTIONS


 • Toplantı ve Gösteri Yürüyüşü Düzenleme Hakkı ve Demokratik Toplum DüzeniKavramıyla İlişkisi ÇALIŞTAYI


 • Uluslararası Standartlar Bağlamında Türkiye'de Alıkonulma Merkezleri ile Koruma Merkezlerinin Durumu ÇALIŞTAYI


 • Ulusal İnsan Hakları Kurumları Uluslararası Konferansı


 • Kadının İnsan Hakları ÇALIŞTAYI


 • Türkiye İnsan Hakları Kurumu Kanunu ve İlgili Mevzuat


 • CEZA İNFAZ KURUMLARINDA BULUNAN TUTUKLU VE HÜKÜMLÜLERİN SAĞLIK HİZMETLERİNE ERİŞİMİ HAKKINDA İNCELEME RAPORU


 • 01.01.2014 TARİHİNDE SİNCAN CEZAEVİNDE MEYDANA GELEN OLAYLARLA İLGİLİ İNCELEME RAPORU


 • GEZİ PARKI OLAYLARI RAPORU


 • İSTANBUL GERİ GÖNDERME MERKEZİ RAAPORU


 • LÜTFULLAH TACİK'İN ÖLÜMÜNE VE VAN GERİ GÖNDERME MERKEZLERİNE İLİŞKİN RAPOR


 • ANTALYA L TİPİ KAPALI CEZA İNFAZ KURUMU CİNSEL İSTİSMAR VE KÖTÜ MUAMELE İDDİALARI RAPORU


 • MĞLA E TİPİ KAPALI CEZA İNFAZ KURUMU ÇOCUK KOĞUŞU ZİYARET RAPORU


 • TÜRKİYE İNSAN HAKLARI KURUMU FAALİYET RAPORU


 • HUMAN RIGHTS INSTITUTION OF TURKEY


 • Son Günlerinde ATATÜRK


 • KEMAL ATATÜRK VE ÇAĞDAŞ TÜRKİYE


 • TÜRKİYE İKTİSAT TARİHİ ÜZERİNE ARAŞTIRMALAR: II


 • YASSI HÖYÜK


 • TÜRKİYE İŞ BANKASI TARİHİ


 • TÜRKİYE İNSAN HAKLARI KURUMU FAALİYET RAPORU


 • TÜRKİYE İNSAN HAKLARI KURUMU


 • HUMAN RIGHTS INSTITUTION OF TURKEY


 • 2015 ÇALIŞMA İSTATİSTİKLERİ VE İŞGÜCÜ MALİYETİ


 • Ankara 1922 İki Komitern Gözlemcisinin Kurtuluş Savaşı Değerlendirmeleri


 • ÖNLEM


 • ÖMRÜNE SIĞMAYAN ADAM AZİZ NESİN 1915-2015 YAZILMAMIŞ ÖZ YAŞAM ÖYKÜSÜ


 • TOPLUMSAL TARİH


 • TOPLUMSAL TARİH


 • HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ'NDE TOPLUM HEKİMLİĞİ'NİN İLK 15 YILI


 • MUSTAFA ŞEREF ÖZKAN VE ESERLERİ


 • İŞ CİNAYETLERİ ALMANAĞI 2014


 • KA DERGİSİ


 • TOPLUMSAL TARİH


 • TOPLUMSAL TARİH


 • TOPLUMSAL TARİH


 • İŞVEREN


 • İŞVEREN


 • İŞVEREN


 • İŞVEREN


 • ÇALIŞMA DÜNYASI DERGİSİ


 • ÇASGEM BÜLTEN


 • TOPRAK İŞVEREN


 • TÜRK-İŞ


 • TÜRK-İŞ


 • TÜRK-İŞ


 • TÜRK KOOP-İŞ


 • TÜRK METAL


 • TÜRK METAL


 • KAMU TÜRK


 • Belediye-İş


 • DAHA ALINACAK ÇOK YOL VAR GÜNÜMÜZ DÜNYASINDA ÇOCUK İŞGÜCÜ


 • TOPRAK İŞVEREN


 • TÜRK KOOP-İŞ


 • TOPLUMSAL TARİH


 • TOPLUMSAL TARİH


 • O ÇOCUKLAR ŞİMDİ NEREDELER?


 • ÇİMENTO İŞVEREN


 • ÇİMENTO İŞVEREN


 • ÇİMENTO İŞVEREN


 • ÇİMENTO İŞVEREN


 • YOL-İŞ


 • YOL-İŞ


 • YOL-İŞ


 • MESLEKİ VE TEKNİK ÖĞRETİMİN UNUTULMAZ SİMASI Mehmet Rüştü UZEL


 • Mesleki ve Teknik Öğretim Dergisi


 • SİCİL


 • ÇALIŞAN ÇOCUKLAR


 • O ÇOCUKLAR ŞİMDİ NEREDELER?


 • HEDER


 • İŞ GÜVENLİĞİ


 • Population and Environment Conferance


 • DEPARTMENT of PUBLIC HEALTH


 • DEPARTMENT of PUBLIC HEALTH


 • LIST OF THE FELOWS AND MEMBERS OF THE ROYAL COLLEGE OF PHYSICIANS OF LONDON


 • READING BOOK


 • Moscow theatres


 • ÇOCUK HAKLARI TEMEL EL KİTABI


 • Mesleki ve Teknik Öğretim


 • EMEK


 • İŞÇİ GÜNDEMİ


 • BİRLEŞİK METAL -İŞ


 • Bilim Eğitim Toplum


 • FORUM 21


 • FORUM 21


 • Healthy Workplaces


 • Europen Agency for Safety and Health at Work Annual Report 2014


 • EMEK


 • EMEK


 • F.A.O. TÜRKİYE RAPORU


 • İNSAN HAKLARI EVRENSEL BİLDİRGESİ


 • Eğitim Bilim Toplum


 • Epidemiology in Health Care Planning


 • TANDEM TALE


 • THE OXFORD ENGLISH COURSE


 • THE DEVELOPMENT OF HOSPITAL COMPUTING SYSTEMS


 • THE PUBLIC HEALTH USES OF ELECTRONIC COMPUTERS


 • INFORMATION ON HEALTH AND MEDICAL SERVICES


 • EVULATION OF MCH SERVICES IN CERTAIN COUNTRIES OF THE EUROPEN REGION


 • THE ROLE OF MCH SERVICE IN FAMILY PLANNING


 • HEALTH OPERATIONAL RESEARCH


 • TECHNICAL BULLETINS


 • TECHNICAL BULLETINS


 • Trends in Fertility and Mortality in Turkey, 1935-1975


 • Research in Human Reproduction Biennial Report 1986-1987


 • Prof. Dr. Hüseyin Pazarcı'ya Armağan


 • TOPLUMSAL TARİH


 • DİSKAR


 • Mülkiye Dergisi


 • ÜNİVERSİTE HAFTASI


 • TAMAMLAYICI EMEKLİLİKE BİR BAŞARI ÖYKÜSÜ


 • NATIONAL HERITAGE AND NATIONAL IDENTITY IN NINETEENTEH AND TWENTIETH- CENTURY MACEDONIA


 • MACEDONIA AND THE MACEDONIAN QESTIONS A BRIEF SURVEY


 • İŞ MAHKEMELERİ KANUN TASARISININ DEĞERLENDİRİLMESİ


 • HABER BÜLTENİ


 • HABER BÜLTENİ


 • HABER BÜLTENİ


 • HABER BÜLTENİ


 • HABER BÜLTENİ


 • HABER BÜLTENİ


 • PRATİSYEN


 • PRATİSYEN


 • HABER BÜLTENİ


 • HABER BÜLTENİ


 • HABER BÜLTENİ


 • HABER BÜLTENİ


 • HABER BÜLTENİ


 • HABER BÜLTENİ


 • HABER BÜLTENİ


 • H


 • HABER BÜLTENİ


 • HABER BÜLTENİ


 • HABER BÜLTENİ


 • Second Europen Survey of Enterprises on New and Emerging Risks


 • The Work of WHO in the European Region


 • The Report on the Present Situation of FOREIGN MIGRANT WORKERS in seasonal Agricultural Production in Turkey


 • FOREIGN MIGRANT WORKERS IN SEASONAL AGRICULTURAL PRODUCTION IN TURKEY POLICY RECOMMENDATIONS


 • EMPLOYMENT OF MIGRANT WORKERS IN AGRICULTURAL PRODUCTION- LESSONS LEARNED RIGHTS OR NUMBERS?


 • SOSYOLOJİ DERGİSİ


 • EMEK


 • EMEK


 • TİSK AKADEMİ


 • TOPRAK İŞVEREN


 • SD SAĞLIK DÜŞÜNCESİ VE TIP KÜLTÜRÜ DEERGİSİ


 • SD SAĞLIK DÜŞÜNCESİ VE TIP KÜLTÜRÜ DEERGİSİ


 • DEVLETÇİLİK, KİT'LER VE TOPLUMSAL DÖNÜŞÜM


 • EMEK


 • İŞYERİ SENDİKA TEMSİLCİLERİ


 • İŞYERİ SENDİKA TEMSİLCİLERİ


 • EMEK


 • TOPRAK İŞVEREN


 • SİCİL İŞ HUKUKU DEERGİSİ


 • ÇİMENTO İŞVEREN


 • YOLİŞ


 • TÜRK METAL


 • 6356 SAYILI SENDİKALAR VE TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ KANUNU İlgili Yönetmelikler


 • SD SAĞLIK DÜŞÜNCESİ VE TIP KÜLTÜRÜ DERGİSİ


 • ÇİMENTO İŞVEREN


 • EMEK


 • ÇALIŞAN ÇOCUK BAĞCILAR VE KÜÇÜKÇEKMECE PİLOT ARAŞTIRMASI


 • EMEK


 • TOPRAK İŞVEREN


 • YENİ KITA


 • TOPLUMSAL TARİH


 • TOPLUMSAL TARİH


 • TOPLUMSAL TARİH


 • TÜRK METAL


 • TÜRK METAL


 • TÜRK METAL


 • TÜRK METAL


 • ÇİMENTO İŞVEREN


 • SD SAĞLIK DÜŞÜNCESİ VE TIP KÜLTÜRÜ DERGİSİ


 • EMEK


 • KA


 • KA


 • TOPRAK İŞVEREN


 • KA


 • KAMU'DA SOSYAL POLİTİKA


 • SOSYAL GÜVENLİK DÜNYASI


 • ÇİMENTO İŞVEREN


 • ULUSAL İSTİHDAM STRATEJİSİ: ELEŞTİREL BİR BAKIŞ


 • SD SAĞLIK DÜŞÜNCESİ VE TIP KÜLTÜRÜ DERGİSİ


 • ÇİMENTO İŞVEREN


 • TEZ - KOOP - İŞ KADIN


 • SOSYAL HAKLAR ULUSAL SEMPOZYUMU IV BİLDİRİLER


 • SENDİKACILIK AKADEMİSİ


 • EMEK


 • SBF DERGİSİ


 • EPİDEMİYOLOJİ


 • TİSK AKADEMİ


 • İNSAN HAKLARI ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ VE UNESCO FELSEFE VE İNSAN HAKLARI KÜRSÜSÜ BÜLTENİ


 • İŞ DENETİM BÜTENİ


 • İŞ DENETİMİ BÜLTENİ


 • İŞ DENETİMİ BÜLTENİ


 • İŞ DENETİMİ BÜLTENİ


 • İŞ DENETİMİ BÜLTENİ


 • İŞ DENETİMİ BÜLTENİ


 • İŞ DENETİMİ BÜLTENİ


 • İŞ DENETİMİ BÜLTENİ


 • İŞ DENETİMİ BÜLTENİ


 • DEMOKRASİ ve SENDİKALAR GENEL KURUL AÇILIŞ KONUŞMALARI -1992-2000-


 • ÇEVRENİN KORUNMASI VE SENDİKALAR


 • HÜKÜMET PROGRAMLARINDA ÇALIŞMA YAŞAMI


 • SENDİKACILIK TARİHİ


 • SENDİKACILIK, SİYASET, TÜRK-İŞ


 • SENDİKA - KOOPERATİF İŞBİRLİĞİ VE KOOPERATİF REHBERİ


 • TEZ - KOOP - İŞ KADIN


 • GÜRHAN FİŞEK'İN İZİNDE Ortak Emek ve Ortak Eylem


 • ÇALIŞMA VE TOPLUM


 • TOPLUM VE HEKİM


 • TOPLUM VE HEKİM


 • TOPLUM VE HEKİM


 • TOPLUM VE HEKİM


 • TOPLUM VE HEKİM


 • TOPLUM VE HEKİM


 • TOPLUM VE HEKİM


 • TOPLUM VE HEKİM


 • TOPLUM VE HEKİM


 • TOPLUM VE HEKİM


 • TOPLUM VE HEKİM


 • TOPLUM VE HEKİM


 • TOPLUM VE HEKİM


 • TOPLUM VE HEKİM


 • TOPLUM VE HEKİM


 • TOPLUM VE HEKİM


 • TOPLUM VE HEKİM


 • TOPLUM VE HEKİM


 • TOPLUM VE HEKİM


 • TOPLUM VE HEKİM


 • TOPLUM VE HEKİM


 • TOPLUM VE HEKİM


 • ÇOCUK İŞÇİLİĞİYLE MÜCADELE PROGRMI


 • TOPLUM VE HEKİM


 • TEZ - KOOP - İŞ KADIN


 • mülkiye dergisi


 • Mevsimlik Tarımsal Üretimde Çocuk İşçiliğin Önlenmesi - Yasal Ve Kurumsal Boşlukların Azaltılması


 • Sağlık Ve Toplum


 • Sağlık Ve Toplum


 • Türkiye İçin Yeni Bir Seçenek "Tıbbi Düşük"


 • SD SAĞLIK DÜŞÜNCESİ VE TIP KÜLTÜRÜ DERGİSİ


 • Genel-İş Emek Gazetesi Sayı:155


 • Toprak İşveren


 • etik,önleme ve halk sağlığı


 • İŞ CİNAYETLERİ ALMANAĞI 2016


 • İŞ CİNAYETLERİ ALMANAĞI 2012


 • Çimento İşveren 32-6


 • Çimento İşveren 33-1


 • Çimento İşveren 33-2


 • Toprak İşveren Sayı:121


 • TEZ - KOOP - İŞ KADIN sayı:5


 • Sağlık ve Toplum yıl:2018 sayı:2


 • Genel-İş Emek Gazetesi Sayı:156


 • Genel-İş Emek Gazetesi Sayı:157


 • Genel-İş Emek Gazetesi Sayı:158


 • Beyin Gücü Mezarlığı: Türkiye


 • Toplum ve Hekim - Cilt:34/4


 • Gençemek sayı:5


 • Toprak İşveren Sayı:122


 • Sicil Sayı: 42


 • DİSKAR: Emek Araştırmaları 2016-2019


 • Emek Araştırma Dergisi 2020/1


 • Mülkiye Dergisi 2019 43-(1)


 •