Şenay Gökbayrak

Yazar : Şenay GökbayrakYazarın kütüphanemizdeki kitapları :

  • Belediyeler, Özelleştirme ve Çalışma İlişkileri


  • GELİŞMEKTE OLAN ÜLKELERDEN GELİŞMİŞ ÜLKELERE NİTELİKLİ İŞGÜCÜ GÖÇÜ ve POLİTİKALAR TÜRK MÜHENDİSLERİNİN "BEYİN GÖÇÜ" ÜZERİNE BİR İNCELEME


  • Sosyal Politikada Güncel Sorunlar


  •