T.C.Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı

Yayıncı : T.C.Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı


Yayıncının kütüphanemizdeki kitapları :

 • Sağlık Hizmetlerinin Sosyalleştirilmesi ve Uygulama Planı Üzerinde Çalışmalar


 • Türkiye'de Ağız Diş Sağlığı Durum Analizi


 • Sağlık Hizmetlerinde Mevcut Durum


 • Ana Sağlığı Programı


 • Sağlık Hizmetlerinde 50 Yıl


 • Türkiye'de İlçe Sağlık Programlarının Geliştirilmesi


 • Sağlık Eğitim Dersleri


 • Sağlık Hizmetlerinin Sosyalleştirilmesi ile ilgili Kanun,Kararname, Yönetmelik ve Protokoller (1962-1972)


 • Sağlık Hizmet'lerinin Sosyalleştirilmesi Tatbikatı


 • Sağlık Hizmet'lerinin Sosyalleştirildiği Bölgelerde Hizmetin Yürütülmesi Hakkında Yönerge


 • Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı Özet Sağlık İstatistikleri


 • Hıfzıssıhha Okulu Tarihçe ve Çalışmaları


 • Hıfsısıhha Okulu Tarihçe Ve Çalışmaları


 • Sağlık Hizmetlerinin Sosyalleştirilmesi ile İlgili Kanun,Kararname,Yönetmelik ve Protokoller


 • Genel Sağlık Sigortası Kanunu Tasarısı


 •