TSPCAN - The Turkish Society for The Prevention of Child Abuse & Neglect

Yayıncı : TSPCAN - The Turkish Society for The Prevention of Child Abuse & Neglect


Yayıncının kütüphanemizdeki kitapları :

  • VIII. ISPCAN EUROPEAN CONFERENCE ON CHILD ABUSE & NEGLECT


  • Türkiye'de Çocuk Suçluluğu Hakkında Bir Araştırma


  • Çalışma Yaşamını Düzenleyen Uluslararası Belgeler


  • Türkiye'de Küçük ve Orta Ölçekli Sanayi İşletmeleri Sorunlar - Öneriler


  • Türk Dış Göçü 1960-1984


  • Batı Almanya'daki Türk İşçileri ve Sorunları


  • Siyasal Haberleşme ve Kadın


  • Kadın Mülteciler


  • Türkiye İktisat Kongresi 1923 - İzmir


  •