Petrol-İş Sendikası

Yayıncı : Petrol-İş Sendikası

Address : Bursa Tabip Odası Gazcılar Cad.Petek Bozkaya İş Merkezi C Blok Kat: 2 D : 213/ Bursa

Phone : (224) 256 08 65-256

Fax : (224) 251 1815

Web Site : www.bto.org.tr

e-mail address : bto@bto.org.tr


Yayıncının kütüphanemizdeki kitapları :

 • İşçi Sağlığı ve İşyeri Hekimliği


 • Uluslararası Çalışma Örgütü ve Türkiye


 • 1997-1999 Petrol-İş


 • Rakamlarla : İşyerlerinde Tükenen Yaşam


 • Bir Özelleştirme Modeli: Halka Arz Yöntemi ve TÜPRAŞ


 • Sendikal Örgütlenme


 • Küreselleşme, IMF Politikaları ve 2000 Ekonomik Krizi


 • İşsizlik Tehdit Ediyor - Sendikal Notlar


 • 21. Yüzyılda Sendikalar


 • 21.Yüzyılda Sendikal Politika Arayışları


 • İlaç Sanayii SSK İlaç Fabrikası ve SSK İlaç Tüketimi


 • 21.YÜZYILDA SENDİKALAR


 • Sendikal Notlar-14


 • ABD'de Sendikal Hareket


 • Özelleştirmenin 2. Yılında POAŞ


 • İş Güvencesi Hakkına Dokunma !


 • Küreselleşme ve Sendikal Örgütlenme


 • 84 Petrol-İş


 • 85 Petrol-İş


 • 86 Petrol-İş


 • 87 Petrol-İş


 • 88 Petrol-İş


 • 89 Petrol-İş


 • 90 Petrol-İş


 • 91 Petrol-İş


 • 92 Petrol-İş


 • 93 - '94 Petrol-İş


 • Petrol-İş Kadın Sayı:5


 • İnsan Hakları Ve Özgürlükleri


 • Sendikal Bağlılık


 • Sendikal Örgütlenmede Strateji


 • Petrol-İş 97-99


 • IMF Tahribatı Türkiye:2000-2004


 • Kadın-Kapıdan Geçerken 'Önden Buyrun' Terfi Ederken 'Hele Durun'


 • Petrol-İş Kadın


 • işçilerin Bilgisayar ve İnternet Kullanımında Sendikaların Rolü


 • Petrol-İş Kadın Sayı:23


 • Sendikal Örgütlenmede Strateji


 • Petrol-İş Kadın Sayı:29


 • Anlatılan Bizim Hikayemiz


 • Sosyal Haklar Uluslararası Sempozyumu - III Bildiriler


 • SOSYAL HAKLAR ULUSAL SEMPOZYUMU IV BİLDİRİLER


 •