T.C. Başbakanlık Devlet İstatistik Enstitüsü DİE

Yayıncı : T.C. Başbakanlık Devlet İstatistik Enstitüsü DİE

Address : Necatibey Cad. No:114 06100 Ankara


Yayıncının kütüphanemizdeki kitapları :

 • Türkiye'de Çalışan Çocuklar


 • Çocuk İşgücü 1994 / Child Labour


 • Türkiye'de Çalışan Çocuklar 1999


 • Adana Pamuk Toplama İşçi- Elci- İşveren Anketi


 • Türkiye İstatistik Yıllığı 1990


 • Türkiye İstatistik Yıllığı 1996


 • Türkiye İstatistik Yıllığı 1998


 • Türkiye İstatistik Yıllığı 1981


 • Türkiye İstatistik Yıllığı 2000


 • Türkiye'de Toplumsal ve Ekonomik Gelişmenin 50 Yılı


 • Türkiye'de Çalışan Çocuklar Semineri


 • Türkiye'de Çalışan Çocuklar 1999


 • Türkiye'de Çalışan Çocuklar Semineri


 • Ekonomik ve Sosyal Göstergeler -Osmaniye


 • Madencilik Ve Taşocakçılığı İstatistikleri


 • Ölüm İstatistikleri İl Ve İlçe Merkezlerinde


 • Güvenlik Birimine Gelen Getirilen Çocuk İstatistikleri


 • İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi


 • Genel Sanayi Ve İşyerleri Sayımı Birinci Aşama Sonuçları Türkiye Toplamı 1992


 • 1994 Yayınlar Ve Elektronik Hizmetler Kataloğu


 • Küçük Ölçekli İmalat Sanayi İstatistikleri: Kapsam ve Yöntem


 • İstatistiklerle Kadın 1927-1990


 • Türkiye Cumhuriyeti Ön Ulusal Kalkınma Planı (2004-2006)


 • İstatistik Araştırma Dergisi


 • Hanehalkı İşgücü Sonuçları


 • Çalışma İstatistikleri 1997


 • Türkiye İstatistik Yıllığı 1989


 • Genel Nüfus Sayımı Daimi İkametgaha Göre İç Göçler


 • 1990 Genel Nüfus Sayımı İdari Bölünüş


 • 1990'lı Yıllarda Türkiye'de Kadın


 •