İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi

Yayıncı : İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi


Yayıncının kütüphanemizdeki kitapları :

  • Liberal Marxist Faşist ve Sosyal Devlet Sistemleri


  • Türkiye'nin Demokratikleşme Sorunu


  • Türkiye'nin Demokratikleşme Sorunu


  • Türk Anayasa Düzeninin Avrupa Toplulukları Hukuk Düzeniyl e Bütünleşmesi Sorunu


  • Çalışma Ceza Hukuku


  • Belirli Süreli Hizmet Sözleşmesi


  • Toplu İş Sözleşmesinde İşlem Temelinin Çökmesi


  • İşyerinin Devri ve İş Sözleşmesini Fesih Hakkı


  • ''Üniversite'' Kavramı ve Türkiye'deki Gelişimi


  •