Türkiye Enerji, Su ve Gaz İşçileri Sendikası -TES-İŞ

Yayıncı : Türkiye Enerji, Su ve Gaz İşçileri Sendikası -TES-İŞ

Address : Şenyuva Mah.Meriç Sok. No:23 06510 Beştepe/ANKARA

Phone : 2126510 (20 HAT)

Fax : 2126552-2126542

Web Site : www.tes.is.org.tr

e-mail address : info@tes.org.tr


Yayıncının kütüphanemizdeki kitapları :

 • Türkiye Çıkış Yolunu Arıyor


 • İşsizlik : neden ve nasıl?


 • Yoksulluk: Kimler için, kimler yüzünden?


 • Sendikal Hareketin Sorunları


 • Sendikal eğitimin önemi


 • İş Kanunu açısından işçinin ve işverenin bildirimsiz fesih hakkı ve İşyeri Sendika Temsilciliği


 • SSK'da iş kazası ve meslek hastalıkları sigorta kolu


 • Açıklamalı İşsizlik Sigortası Kanunu


 • 506 Sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu


 • 6.(14.) Olağan Genel Kurul Çalışma Raporu


 • Türk İş Hukukunda Disiplin Cezaları


 • İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Dersleri


 • Sosyal Güvenlik


 • Konuşmalar


 • '1997' Son Değişikliklerle Anayasanın İlgili Maddeleri


 • Hediyelik Santral Enerjinin Özelleştirilmesine Hayır


 • Dünyada ve Türkiye'de Örgütlenme Sorunları ve Çözüm Önerileri


 • İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği: Süreçler,Dönüşümler, Sorunlar


 • TES-İŞ Emek Dünyası Ve Medya


 • TES-İŞ /İhracata Dayalı Büyüme ve Dışa Açılma


 • TES-İŞ /Tarım ve Köylü sorunları


 • TES-İŞ /İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği


 • TES-İŞ /Sendikal Örgütlenme


 • TES-İŞ /Dünyada ve Türkiye'de Örgütlenme Sorunları ve Çözüm Önerileri


 • TES-İŞ /Dünyada ve Türkiye'de Örgütlenme Sorunları ve Çözüm Önerileri


 • TES-İŞ


 • TES-İŞ BÜYÜME ve İSTİHDAM SORUNLARI


 • TES-İŞ


 • TES-İŞ


 • TES-İŞ


 • TES-İŞ Dergisi Sayı:2


 • TES-İŞ


 •