Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu TİSK

Yayıncı : Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu TİSK


Yayıncının kütüphanemizdeki kitapları :

 • Çalışma Hayatında Esneklik


 • TİSK Türkiyede Kadın İşgücü Seminerleri I-II


 • TİSK-ILO Pendik Sanayi Sitesi Çalışan Çocuk Bürosu


 • Sanayi Bölgelerinde Çalışan Çocukların Sorunları


 • Avrupa Rekabeti Gücünün Kıyaslanması (Benchmarking)


 • Sanayi Bölgelerinde Çalışan Çocukların Sorunları


 • Sanayi Bölgelerinde Çalışan Çocukların Sorunları


 • İşveren Cilt:37/7


 • Küçük Ölçekli Metal Sanayii İşverenlerinin Çalışan Çocuklara İlişkin Duyarlılıklarını Artırmak Konulu TİSK-IPEC Projesi anket Çalışması


 • Çevre Eğitim Semineri


 • TİSK Gelişen Sanayi Merkezlerinde Kadın İşgücü Panelleri I-II


 • TİSK "Kadın İşgücü" Araştırması


 • SANAYİDE ÇALIŞAN ÇOCUKLAR VE TİSK'İN FAALİYETLERİ


 • Avrupa Birliği'nde Kayıtdışı Çalışma Konusunda İzlenen Politikalar ve Türkiye Açısından Değerlendirme


 • İşyeri Ve İşkolu Sorunları Anketi Sonuçları


 • İşyeri Hekimi İstihdamında Yaşanan Sorunlar Ve Çözüm Önerileri Semineri


 • Avrupa Birliği'ne Üyelik Sürecinde AB Ülkeleri Ve Diğer Aday Ülkeler Karşısında Türkiye'nin Durumu


 • Türkiye'nin Bilgi Ekonomisi Yarışındaki Yeri


 • 1999 Çalışma İstatistikleri Ve İşgücü Maliyeti


 • İşgücü Piyasalarında Özel İstihdam Bürolarının Önemi


 • Güçlü ve Büyük Türk Ekonomisi İçin Üretim ve İstihdam Politikaları Araştırma Yarışması


 • Organize Sanayi Bölgelerinde Çocuk İşgücü - Doğu, Pendik ve Atatürk Sanayi Siteleri Anket Sonuçları


 • Avrupa Birliği İstihdam Paketi


 • Ekonomik Anayasa Paneli


 • Küresel Eğilimler ve Türk Çalışma Hayatı


 • Avrupa Birliği'nin Beyaz Kitapları ve Türkiye İçin Bir Değerlendirme


 • AB ve Türkiye'de Sosyal Diyalog, Ekonomik ve Sosyal Konseyler Semineri


 • Çağdaş Bir İş Kanununa Doğru: 'İş Güvencesi Kıdem Tazminatı Esneklik İlişkileri ' Semineri


 • AB'de Sosyal Taraflar Arasındaki Anlaşmalar ve Türk Mevzuatı Açısından Değerlendirme


 • Hükümet-İşçi-İşveren Kesimleri Arasında Uzlaşma ve Üçlü Anlaşmalar


 • Üretime Yönelik Vergi Ve Diğer Yasal Yükümlülükler (Çalışma Hayatı Bakımından)


 • Gümrük Birliği'nin Sosyo-Ekonomik Etkileri ve Türk Çalışma Hayatı


 • Tez-Koop-İş Sendikası 6.Olağan Genel Kurul Çalışma Raporu


 • Türkiye'de Parlamenter Sistemin Sorunları Ve Çözüm Önerileri' Semineri


 • Özelleştirmenin Neresindeyiz?


 • 'Çalışma Hayatında Çağa Uyum' Semineri


 • Türkiye'de Ve Dünyada Mesleki Eğitim


 • Ekonomik Anayasa


 • Dünyada Sosyal Güvenlik Alanındaki Gelişmeler ve Türkiye


 • 1994 Çalışma İstatistikleri ve İşgücü Maliyeti


 • Sendikal Notlar -2004


 • Eğitim Kurumu-İşletme Diyaloğu Uluslararsı Konferansı


 • Çevre ve Sanayi Semineri-Kocaeli


 • Çevre ve Sanayi Semineri -İzmir


 • İşveren Cilt:42/7


 • İşveren Cilt:42/5


 • İşveren Cilt:41/11


 • İşveren Cilt 41/9


 • İşveren Cilt 41/6


 • İşveren Cilt:42/12


 • İşveren Cilt 43/1


 • İşveren Cilt 41/10


 • İşveren Cilt 42/1


 • İşveren


 • İşveren Cilt:42/4


 • TİSK'in XX.Olağan Genel Kurulu Toplandı


 • Avrupa Birliği'nde Girişimciliğin Geliştirilmesi- Türkiye'ye Yol Gösteren İlke,Politika ve Uygulamalar


 • Dünya ekonomisinin yeni sorunu : Çin tehdidi


 • Asgari Ücretin Belirlenmesi


 • Kayıtdışı Sektör-İstihdam-İşsizlik


 • Artan İşgücü Maliyeti Ve Sonuçları: Azalan Rekabet Gücü, Büyüyen İşsizlik Ve Kayıtdışı


 • Sanayide Çalışan Çocuklar Ve TİSK 'in Faaliyetleri


 • İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemleri ve Risk Değerlendirme Metodolojileri


 • "AB Yolunda Esneklik ve İstihdam"Uluslarası Semineri


 • AB Sosyal Gündemi 2005-2010


 • İşveren Cilt:43/3


 • İşveren Cilt:43/2


 • İşveren Cilt:43/11


 • İşveren Cilt:43/12


 • İşveren Cilt:43/7


 • İşveren Cilt:44/1


 • İşveren Cilt:44/10


 • İşveren Cilt:43/4-5-6


 • İşveren Cilt:43/9


 • Büyüyen Kayıtdışı Sektör Semineri


 • "Çalışma Hayatında Çağa Uyum" Semineri


 • "Sosyal Güvenlik Yasa Tasarıları'nın Değerlendirilmesi " Semineri


 • İşsizlik Sigortası Uluslarası Semineri


 • Yeni Sanayileşen Bölgelerde Kadın İşgücü Arzı:Şanlıurfa Örneği


 • Çağdaş Bir İş Kanununa Doğru:"İş Güvencesi Kıdem Tazminatı Esneklik İlişkileri" Semineri


 • küreselleşme ve toplu pazarlıktaki değişim


 • TİSK Akademi Cilt:1/1


 • Kadın İstihdamı Zirvesi


 • Yabancıların Türkiye'de Çalışma Esasları


 • AB Yolunda Esneklik ve İstihdam Uluslararası Semineri


 • İşsizliğin Çözümü: Girişim Odaklı Yaklaşım


 • İşveren Cilt:44/3


 • İşveren Cilt:43/10


 • İşveren Cilt:44/8


 • İşveren Cilt:44/7


 • İşveren Cilt:44/5


 • İşveren Cilt:44/6


 • "Sosyal Politika ve İstihdam" Başlıklı AB Müktesebatı


 • İşveren Cilt:44/4


 • Çevre ve Sanayi Semineri


 • Sosyal Politika Boyutunda Federal Almanya'da Esnek Çalışma Modelleri


 • Çalışma Hayatını Düzenleyen Yasa Değişiklikleri Paneli


 • 2004 Labour Statistics and Labour Cost 2004 Çalışma İstatistikleri ve İşgücü Maliyeti


 • AB Yolunda Mali Dünyamız


 • İşveren Cilt:44/11


 • Avrupa Birliği'ne Üyelik Sürecinde AB Ülkeleri ve Diğer Aday Ülkeler Karşısında Türkiye'nin Durumu(2)


 • Kadın İstihdam Zirvesi


 • İşveren Cilt:44/9


 • Avrupa İstihdamı Stratejisi ve İşgücü Piyasası Gelişmeleri


 • İşsizliğin Çözümü:Girişimci Odaklı Yaklaşım


 • TİSK Akademi Cilt:1/2


 • Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu ve T.C. Çevre Bakanlığı'nın İşbirliği İle Düzenlenen Çevre Eğitim Semineri


 • Yaşlılık Sigortası


 • Avrupa'daki Türk Kadını:Almanya Örneği'nden Hareketle Avrupa'da Yaşayan Türk Kadın Göçmenlerin KOnumuna Dair Bir Analiz


 • Avrupa'daki Türk Kadını:Almanya Örneği'nden Hareketle Avrupa'da Yaşayan Türk Kadın Göçmenlerin Konumuna Dair Bir Analiz


 • Genişlemiş Avrupa Birliği'nde Dönemsel Çalışma


 • 2005 Labour Statistics and Labour Cost-2005 Çalışma İstatistikleri ve İşgücü Maliyeti


 • İşveren Cilt:45/3


 • İşveren Cilt:45/2


 • İşveren Cilt:44/12


 • İşveren Cilt:45/1


 • İşveren Cilt:44/2


 • Çevre Kanunu Değişiklikleri ve Sanayiye Etkileri Semineri


 • Sosyal Güvenlikte Yeni Dönem ve İşveren Yükümlülükleri Semineri


 • Çağdaş Sanayi Merkezlerinde Kadın İşgücünün Konumu:Bursa Örneği


 • İşveren Cilt:24/2


 • İşveren Cilt:23/3


 • İşveren Cilt:29/4


 • İşveren Cilt:22/5


 • İşveren Cilt:18/7


 • İşveren Cilt:21/12


 • İşveren Cilt:22/10


 • İşveren Cilt:21/11


 • TİSK Akademi Cilt:2/3


 • İşveren Cilt:45/7


 • İşveren Cilt:45/6


 • İşveren Cilt:45/4


 • Kıdem Tazminatı


 • TİSK Akademi Cilt:2/1


 • Gelişmiş Ülkelerde ve Türkiye'de Sosyal Güvenlik Sistemlerinin Yeniden Yapılandırılması


 • İşveren Cilt:45/11


 • İşveren Cilt:45/10


 • Sosyal Güvenliğin Yeniden Yapılandırılması Semineri


 • Türkiye'de Araştırma ve Geliştirme:Ne Durumdayız?Ne Yapmalıyız?


 • İşsizliğin Çözümü: Girişimci Odaklı yaklaşım


 • TİSK Akademi Cilt:2/4


 • İşveren Cilt:45/8


 • İşveren Yargıtay Kararları


 • 45. Yıl TİSK XXIII: Genel Kurul Çalışma Raporu


 • OECD Ülkelerinde Kadınlar ve Erkekler


 • Avrupa'daki Türk kadını: Almanya Örneğinden Hareketle Avrupa'da Yaşayan Türk kadın Göçmenlerin Konumuna Dair Bir Analiz


 • İşveren Cilt:46/3


 • İşveren Cilt:46/5


 • İşveren Yargıtay Kararları


 • İşveren Cilt:46/1


 • İşveren Cilt:46/6


 • TİSK Akademi Cilt:3/5


 • İşveren Yargıtay Kararları XXI. Cilt Kararlar Fihristi Ekim 2006-Kasım 2007 Cilt:45


 • Sosyal Politika Gündemi Toplantıları -11 "AB Deneyimi Işığında Özel İstihdam Büroları Aracılığıyla Dönemsel Çalışma"


 • Sosyal Politika Gündemi Toplantıları -13 Rekabetçi Bir İşgücü Piyasasını Hukuk Düzeni İçinde Sağlamak: OECD Deneyimi ve Türkiye


 • Küresel İlkeler Sözleşmesi (Global Impact)


 • İşveren Cilt:46/9


 • İşveren Cilt:46/11


 • İşveren Cilt:46/12


 • İşveren Cilt:46/7


 • İşveren Cilt:46/8


 • Avrupa Birliği İstihdam Politikası Genel Esasları


 • Avrupa İşgücü Piyasalarının Karşı Karşıya Bulunduğu Temel Zorluklar: Avrupa Sosyal Ortaklarının Müşterek Analizi


 • İşveren Cilt:47/1


 • "Sosyal Politika ve İstihdam" Başlıklı AB Müktesebatı ve Türkiye


 • "İstihdam Paketi ve Sosyal Güvenlikteki Yeni Düzenlemeler İşletmelere Ne Getiriyor?" Semineri


 • Türkiye'de ve Dünyada Mesleki Eğitim


 • TİSK Akademi Cilt:3/6


 • Avrupa Birliği' nin Sosyal Politika Gündemi


 • İşveren Cilt:37/3


 • 2007 Çalışma İstatistikleri ve İşgücü Maliyeti


 • İşveren Cilt:47/3


 • İşveren Cilt:37/2


 • İşveren Cilt:36/11


 • İşveren Cilt:37/1


 • İşveren Cilt:36/9


 • İşveren Cilt:33/3


 • İşveren Cilt:38/3


 • İşveren Cilt:32/9


 • İşveren Cilt:32/8


 • İşveren Cilt:33/1


 • İşveren Cilt:33/2


 • İşveren Cilt:33/5


 • İşveren Cilt:33/6


 • İşveren Cilt:33/7


 • İşveren Cilt:33/8


 • İşveren Cilt:33/9


 • İşveren Cilt:33/10


 • İşveren Cilt:33/11


 • İşveren Cilt:33/12


 • İşveren Cilt:34/1


 • İşveren Cilt:34/2


 • İşveren Cilt:34/3


 • İşveren Cilt:34/5


 • İşveren Cilt:34/8


 • İşveren Cilt:34/9


 • İşveren Cilt:34/12


 • İşveren Cilt:35/2


 • İşveren Cilt:35/6


 • İşveren Cilt:35/7


 • İşveren Cilt:35/8


 • İşveren Cilt:35/9


 • İşveren Cilt:35/11


 • İşveren Cilt:36/1


 • İşveren Cilt:36/2


 • İşveren Cilt:36/8


 • İşveren Cilt:36/12


 • İşveren Cilt:37/4


 • İşveren Cilt:37/5


 • İşveren Cilt:37/8


 • İşveren Cilt:37/11


 • İşveren Cilt:38/1


 • İşveren Cilt:38/2


 • İşveren Cilt:38/4


 • İşveren Cilt:38/5


 • İşveren Cilt:38/7


 • İşveren Cilt:38/9


 • İşveren Cilt:38/11


 • İşveren Cilt:38/12


 • İşveren Cilt:39/1


 • İşveren Cilt:39/2


 • İşveren Cilt:39/4


 • İşveren Cilt:39/5


 • İşveren Cilt:39/6


 • İşveren Cilt:47/4


 • 1995 Çalışma İstatistikleri ve İşgücü Maliyeti


 • TİSK Akademi Cilt:4/7


 • Uluslararası İşverenler Teşkilatı(IOE)'nın İstihdam Politikası Hakkındaki Görüşleri


 • Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliğinin Uygulama Sorunları ve Çözüm Önerileri/ Tebliğler ve Görüşmeler


 • İşveren Cilt:47/6


 • İşveren Cilt:47/5


 • Yıl Ortasında Ekonomik Durum(İşveren özel sayısı)


 • AB Müktesebatı Uluslarası Semineri: ''İş Sağlığı ve Güvenliği ve Çevre''


 • İşveren Cilt:47/8


 • Mesleki Yeterlilik Sistemi Uluslararası Semineri (Sunumlar ve Görüşmeler)


 • TİSK Akademi Cilt:4 Özel Sayı:II


 • TİSK Akademi Cilt:4/8


 • İşveren Cilt 47/12


 • İşveren Cilt 48/1


 • İşveren Cilt 48/2


 • İşveren Cilt 47/10


 • İşveren Cilt:47/7


 • AB Müktesebatı Uluslarası Semineri:''İş Sağlığı ve Güvenliği ve Çevre''


 • Yeni İş Kanunu Ne Getiriyor? Semineri


 • İşveren Cilt 48/5


 • İşveren Cilt 48/6-7


 • "İşyeri ve Ortak Sağlık Güvenlik Birimleri Mevzuatı Açısından İşveren Yükümlülükleri" Semineri


 • İşveren Yargıtay Karaları Cilt:46/9 (İşveren Dergisi Özel Eki)


 • İşveren Yargıtay Kararları XXII. Cilt Kararlar Fihristi Kasım 2007- Eylül 2008 Cilt:46


 • Sonbahara Girerken Dünyada ve Türkiye'de Ekonomik Görünüm


 • Rakamlarla Türkiye (İşveren Dergisi Eki)


 • TİSK 24. Genel Kurul Çalışma Raporu 11-12 Aralık 2010


 • İşveren Cilt:42/2


 • İşveren Cilt:42/3


 • İşveren Cilt:49/3


 • İşsizlikle Mücadele:Ülke Uygulamaları ve Türkiye için Öneriler


 • Torba Yasa ile Getirilen Yeni Düzenlemeler Semineri


 • İşveren Cilt:49/1


 • 2009 Çalışma İstatistikleri ve İşgücü Maliyeti


 • İşveren Cilt:49/6


 • İşveren Cilt:49/6 Özel eki: Yargıtay Kararları


 • Tisk Akademi Cilt:6/12


 • Dünya'da ve Türkiye'de Çalışan Çocuklar


 • İşveren Cilt:49/5


 • Küresel Krizde İşsizlikle Mücadele ve Genç İstihdamın Artırılmasına Yönelik Tedbirler:Ülke Örnekleri


 • Çalışma Hayatı Açısından Yeni Borçlar Kanunu ve Ticaret Kanunu Semineri


 • 2010 Çalışma İstatistikleri ve İşgücü Maliyeti


 • İşveren Cilt:50 Sayı:4


 • İşveren Cilt:50/6


 • Avrupa İşgücü Piyasalarının Karşı Karşıya Bulunduğu Temel Zorluklar:Avrupa Sosyal Ortaklarının Müşterek Analizi


 • AB MÜKTESEBATI ULUSLARARASI SEMİNERİ: ''İŞ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİ ve ÇEVRE


 • Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi'nin Çalışma Koşullarına İlişkin İlkeleri: İŞLETMELER İÇİN REHBER


 • İŞVEREN: Yargıtay Kararları XXVI. Cilt Kararlar Fihristi, 2012 Cilt:50


 • İş Teftişi Uygulamalrı Semineri


 • Risk Değerlendirmesi


 • İşveren Cilt 52/3


 • 2012 Çalışma İstatistikleri ve İşgücü Maliyeti


 • 10. Yılında İş Kanunu Semineri


 • ''Sosyal Politika ve İstihdam'' Başlıklı AB Müktesebatı ve Türkiye


 • İşveren Cilt: 52,Sayı: 1


 • İşveren Cilt: 52, Sayı: 2


 • TİSK 25. Genel Kurul Çalışma Raporu


 • TİSK AkademiCilt: 9 Sayı: 16


 • "İstihdam,Kadın İşgücü ve Yeni İş Kanunu"Sempozyumu -5Aralık 2003-


 • Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu Bilgilendirme Semineri[14 Şubat 2013 İzmir]


 • Yarım Asra Ulaşan Tisk:Çalışma Hayatında Birliğin ve Bilginin Gücü


 • Psikolojik Taciz ile Mücadelede İşletme Rehberi


 • TİSK AKADEMİ CİLT :6 SAYI:12


 • TİSK AKADEMİ CİLT :8 SAYI:16


 • İŞVEREN CİLT:41 /2


 • İŞVEREN CİLT:39/3


 • İŞVEREN CİLT:39/11


 • İŞVEREN CİLT:39/7


 • işveren cilt:XL/3


 • işveren cilt:XL/1


 • İŞVEREN CİLT:51-4


 • İŞVEREN CİLT:51-5


 • İŞVEREN CİLT:50-2


 • İŞVEREN CİLT:53-2


 • İŞVEREN CİLT:49-7


 • TİSK


 • TİSK


 • İşveren


 • İşveren


 • İş Kazası Ve Meslek Hastalığı


 • TİSK Akademi


 • TİSK Akademi


 • 6356 Sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu


 • 6331 Sayılı İş Sağlılğı ve Güvenliği Kanunu


 • 4857 Sayılı İş Kanunu ve Gerekçesi


 • İş Veren


 • İş Veren


 • TİSK Akademi


 • Enflasyon Hedeflemesi


 • Kayıt Dışı İstihdam


 • İşveren


 • İşveren


 • TİSK Akademi


 • İşveren


 • İşveren


 • 2014 Çalışma İstatistikleri ve İşgücü Maliyeti


 • 2015 ÇALIŞMA İSTATİSTİKLERİ VE İŞGÜCÜ MALİYETİ


 • İŞVEREN


 • İŞVEREN


 • İŞVEREN


 • TÜRK-İŞ


 • İŞ MAHKEMELERİ KANUN TASARISININ DEĞERLENDİRİLMESİ


 • TİSK AKADEMİ


 • TİSK AKADEMİ


 •