Çalışma ve Sosyal Güvenlik Eğitim ve Araştırma Merkezi

Yayıncı : Çalışma ve Sosyal Güvenlik Eğitim ve Araştırma Merkezi


Yayıncının kütüphanemizdeki kitapları :

 • Dökümhaneler (Küçük ve Orta Ölçekli İşletmelerde Risk Analizi Uygulaması-Dökümhaneler Örneği)


 • Endüstriyel Kazalar-Asetilen Üretimi Yapan Tesislerde Kazaya Sebep Olabilecek Faktörlerin Belirlenmesi ve Çevresel Etkilerinin İncelenmesi


 • İş Kazalarının Maliyeti-Metal İş Kolunda Meydana Gelen İş Kazaları ve İş Kazalarının Oluşturduğu Maliyetlerin Analizi


 • AB ve İş Sağlığı Güvenliği-AB ve Türkiye'de İş Sağlığı ve Güvenliği:Türkiye'de İş Sağlığı veGüvenliği Kurullarının Etkinlik Düzeyinin Ölçülmesi


 • Esnek Çalışma-Esnek Çalışmanın İşgücü Maliyetlerine ve Rekabet Gücüne Etkisi ve Tekstil Sektöründe Uygulaması


 • Bilişim Sektöründe İşgücü-Türkiye'de Bilişim Sektöründe İşgücü Piyasasının Hindistan ve İrlanda ile Mukayeseli Analizi


 • Çalışma İlişkileri Dergisi Cilt:1/1


 • ÇASGEM Bülten Sayı:4


 • ÇASGEM Bülten Sayı:5


 • Konaklama ve Yeme İçme İşyerlerinde Sağlık ve Güvenlik


 • Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeler İçin İş Sağlığı ve Güvenliği İşçi Eğitim Programı


 • Tarımda Güvenlik ve Sağlık


 • İşyerinde Sosyal Diyalog ve Demokrasi


 • Çasgem


 • ÇASGEM BÜLTEN


 •