Genel - İş Sendikası

Yayıncı : Genel - İş Sendikası


Yayıncının kütüphanemizdeki kitapları :

 • Emek Araştırma Dergisi 1999/1


 • Ilo Sözleşmeleri, Avrupa Sosyal Şartı Ve İş Güvencesi


 • Yerel Yönetimlere Bakış


 • ILO Sözleşmeleri , Avrupa Sosyal Şartı ve İş Güvencesi


 • Taşeronlaştırma


 • Neden Sendika-Neden Genel-İş


 • Yerel Yönetimler Yasa Tasarısı-Belediye Hizmetlerinden Piyasa Hizmetine.....


 • Yeni Dünya- Herşey Sermaye İçin


 • Hizmetler Ticaretinde Küreselleşme:


 • MAI Nedir? Neden Karşıyız?


 • Avrupa Birliği Ve Emekçiler


 • DİSK/Genel-İş sendikası Yönetici Anketi


 • Yönetici Anketi


 • Yerel Yönetimler Yasa Tasarısı Belediye Hizmetinden Piyasa Hizmetine


 • Yeni Dünya Herşey Sermaye İçin


 • İşçi Öyküleri


 • Emek Araştırma Dergisi 2003/1


 • Küreselleşmenin Sosyal Boyutları ve Türkiye Açısından Etkileri


 • Belediye İşçileri Anketi


 • Sağlık Çalışanlarının Sağlığı 2.Ulusal Kongresi


 • İşçi Öyküleri


 • İşçi Öyküleri 2004


 • İşçi Öyküleri Kadın İşçiler


 • İşçi Öyküleri Çocuk İşçiler


 • Örgütlenme Özgürlüğü


 • Emek Araştırma Dergisi 2002/1


 • Emek Araştırma Dergisi 1999/2


 • Emek Araştırma Dergisi 2001/1


 • Sonu Mutlu Biten İŞçi Öyküleri


 • Genel-İş emek Gazetesi Sayı:124


 • Genel-İş emek Gazetesi Sayı:123


 • Genel-İş Bülteni Ekim 1995/1-2


 • Genel-İş Emek Sayı:131


 • Genel-İş Emek Sayı:121


 • Genel-İş Emek Sayı:135


 • EMEK


 • EMEK


 • EMEK


 • EMEK


 • Genel-İş Emek Gazetesi Sayı:155


 •