Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü

Yayıncı : Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü


Yayıncının kütüphanemizdeki kitapları :

  • Toplum ve Etik


  • Kamu Yönetimi Reformu Çerçevesinde Türk Su Yönetimi


  • Sağlıkta Dönüşümün Aracı Genel Sağlık Sigortası


  • Türkiye'de 1920-1960 Döneminde Çocuk İşçiliği


  •