Kadın Eserleri Kütüphanesi ve Bilgi Merkezi Vakfı

Yayıncı : Kadın Eserleri Kütüphanesi ve Bilgi Merkezi Vakfı


Yayıncının kütüphanemizdeki kitapları :

  • Kadın Dergileri Bibliyografyası (1869-1927)


  • Cumhuriyet ve Kadın


  • Kadınların Belleği (Uluslararası Kadın Kütüphaneleri Sempozyum Tutanakları)


  •