T.C.Başbakanlık Aile Araştırma Kurumu

Yayıncı : T.C.Başbakanlık Aile Araştırma Kurumu


Yayıncının kütüphanemizdeki kitapları :

  • Aile İçi Şiddetin Sebep ve Sonuçları


  • Ailenin Diş Sağlığı


  • Yüksek Enflasyonun Aile İçi İlişkiler Üzerinde Etkisi


  • Sosyo-Kültürel Değişme Sürecinde Türk Ailesi


  • Sosyo-Kültürel Değişme Sürecinde Türk Ailesi


  • Sosyo-Kültürel Değişme Sürecinde Türk Ailesi


  • Aile Politikaları Karşılaştırmalı Ülkeler Panoraması


  • 1950-1988 Yılları Arasında Köy Ailesinde Meydan Gelen Değişmeler (Malatya Örneği)


  •