ILO

Yayıncı : ILO


Yayıncının kütüphanemizdeki kitapları :

  • International Labour Organization


  • Uluslararası Çalışma Örgütü(ILO)


  • Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi'nin Çalışma Koşullarına İlişkin İlkeleri İşletmeler için Rehber


  • Employment And Equity


  • IPEC Program Belgesi


  •