Devlet Planlama Teşkilatı

Yayıncı : Devlet Planlama Teşkilatı


Yayıncının kütüphanemizdeki kitapları :

 • İşgücü Piyasası(Yurt Dışında Yaşayan Türkler)Özel İhtisas Komisyonu Raporu


 • Bölgesel Gelişme


 • Planlama


 • Planlama


 • Planlama Dergisi


 • Sosyal Refah,Sosyal Güvenlik ve Planlı Dönemde Politikalar


 • Türkiye'de Sosyal Refahın ve Sosyal Güvenliğin Yaygınlaşması Hedefi ve Tarım Sektörünün Sosyal Güvenliği İçin Model Önerisi


 • Dokuzuncu Kalkınma Planı Gelir Dağılımı ve Yoksullukla Mücadele


 • Sağlık Sektörü Masterplan Etüdü Sunuş


 • Sağlık Sektörü Master Plan Etüdü Birinci Ara Rapor


 • Stratejik Seçeneklerin Mevcut Durumu ve Genel Değerlendirmesi


 • Planlama Cilt:1/4


 • Planlama


 • Planlama


 • Sosyal Güvenlik-IV.Beş yıllık Kalkınma Planı Özel İhtisas Komisyonu Raporu


 • PLANLAMA DERGİSİ SAYI : 11


 • Türkiye'de Beslenme Sorunu


 •