İş Müfettişleri Derneği

Yayıncı : İş Müfettişleri Derneği

Phone : 03122230037

Fax : 03122120719

Web Site : www.ismufder.org

e-mail address : ismufder@hotmail.com


Yayıncının kütüphanemizdeki kitapları :

 • İş Hukukunda Asıl İşveren-Alt İşveren İlişkisi Uygulama Sorunları ve Çözüm Önerileri


 • İş Denetimi Bülteni Sayı:25


 • Türkiye'de Tekstil ve Hazır Giyim Sektöründe İstihdam ve Çalışma Koşulları


 • Denetim


 • İş Denetimi Bülteni


 • İş Denetimi Bülteni Sayı:27


 • İş Denetimi Bülteni Sayı:28


 • İş Denetimi Bülteni Sayı:29-30


 • İş Denetimi Bülteni


 • İş Yaşamında Yeni Önleme Stratejileri Projesi


 • İş Denetimi Bülteni Sayı:31-32


 • "Değişen İstihdam Biçimleri ve Endüstri İlişkileri" Panel Notları


 • "İş Hukukunda İdari Para Cezaları" Panel Notları


 • İş Müfettişleri Derneği II. Çalışma Yaşamı Kongresi


 • İş Müfettişleri Derneği II. Çalışma Yaşamı Kongresi Tartışma ve Panel Notları


 •