Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Çalışma Ekonomisi Ve Endüstri İlişkileri

Yayıncı : Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Çalışma Ekonomisi Ve Endüstri İlişkileri


Yayıncının kütüphanemizdeki kitapları :

  • Hukuki Ve Sosyal Açıdan Türkiye'de Sosyal Sigortaların Finansmanı


  • Korumaya Muhtaç Çocuklara Yönelik Sosyal Hizmetler Koruyucu Aile Bakımı-İzmir Örneği


  • Korunmaya Muhtaç Çocuklara Yönelik Sosyal Hizmetler Koruyucu Aile Bakımı-İzmir Örneği


  • İşe Bağlılık Olgusu ve Etkileyen Faktörler


  •