T.C. Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Çalışma Ekonomisi Ve Endüstri ilişkileri A.B.D

Yayıncı : T.C. Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Çalışma Ekonomisi Ve Endüstri ilişkileri A.B.D


Yayıncının kütüphanemizdeki kitapları :

  • Ankara Sokaklarında Çalışan Çocuklar


  • Su ve Yaşam:Suyun Toplumsal Önemi


  • Avrupa İstihdam Stratejisi ve Türkiye için Odak Nokta:İşkur


  • Çocuğa Yönelik Sosyal Politika


  • "Esnek İstihdam Stratejileri Bağlamında Alt İşverenlik(Taşeronluk) ve İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Üzerine Etkileri"


  • Küreselleşme Sürecinde Türkiye'de Yaşayan Romanların Sosyo-Ekonomik Durumları ve Beklentileri:İzmir İli Örneğinde Bir Alan Araştırması


  • 2022 Sayılı Yasa'nın Türk Sosyal Güvenlik Sistemindeki Yeri


  •