T.C.Başbakanlık Devlet Planlama Teşkilatı

Yayıncı : T.C.Başbakanlık Devlet Planlama Teşkilatı


Yayıncının kütüphanemizdeki kitapları :

 • Türkiye tarımında yapısal değişme teknoloji ve toprak bölüşümü


 • Sosyal Güvenlik


 • Sosyal Değişim ve Sosyal Gelişme Stratejileri


 • Güneydoğu Anadolu Master Plan Çalışması-Master Plan Nihai Raporu


 • Yedinci Beş Yıllık Kalkınma Planı Öncesinde Sosyal Sektördeki Gelişmeler


 • Beden Eğitimi, Spor Ve İstanbul Olimpiyatları


 • Ekonomik Ve Sosyal Sektörlerdeki Gelişmeler Altıncı Beş Yıllık Kalkınma Planı (1990-1994)


 • Uluslararası Ekonomik Göstergeler


 • 1995 Yılı Geçiş Programı Destek Çalışmaları- Ekonomik Ve Sosyal Sektörlerdeki Gelişmeler


 • Türkiye'nin Avrupa Birliğine Katılım Sürecine İlişkin 2003 Yılı İlerleme Raporu


 • Yedinci Beş Yıllık Kalkınma Planı Öncesinde Makroekonomik Gelişmeler 1990-1994


 • Yedinci Beş Yıllık Kalkınma Planı Öncesinde İktisadi Sektörlerdeki Gelişmeler 1990-1994


 • 1965-1970 Döneminde İller arası göçler ve göçedenlerin nitelikleri


 • Türkiye'de Ulusal Çevre Stratejisi Ve Eylem Planı


 • Çalışma Sorunları


 •