Birleşik Metal-İş Yayınları

Yayıncı : Birleşik Metal-İş Yayınları

Address : Tünel Yolu cad. No.2 81110 Bostancı - İstanbul

Phone : (0216) 380 85 90

Fax : (0216) 373 65 02

Web Site : www.calismatoplum.org

e-mail address : editor@calismatoplum.org


Yayıncının kütüphanemizdeki kitapları :

 • Araştırma Dizisi - Dünyada ve Türkiye/de Otomotiv Sektörü


 • Çalışma Ve Toplum Dergisi-2


 • Çalışma ve Toplum 3


 • Metal İşçisinin Gerçeği Daha Ucuza Daha Uzun Süre Daha Güvencesiz Çalışma


 • Çalışma ve Toplum


 • Çalışma ve Toplum


 • Çalışma ve Toplum


 • Çalışma ve Toplum


 • Çalışma ve Toplum


 • Çalışma ve Toplum


 • Ekonomik Krizin Emek Piyasalarına Etkileri


 • Sosyal Korumanın İşgücü Piyasasına Etkisi


 • Sendikam


 • Çalışma ve Toplum


 • ÇALIŞMA ve TOPLUM


 • ÇALIŞMA ve TOPLUM


 • 12 Eylül Yasaları Sendikalaşan İşçilere Bedel Ödetiyor


 • Sendikam


 • Sendikam


 • Çalışma ve Toplum


 • Güney Doğu Avrupa ve Türkiye'de Ekonomik Yapılar ve Endüstri İlişkileri


 • ÇAlışma ve Toplum Sayı:1


 • Çalışma ve Toplum Sayı:2


 • Birleşik Metal-İş Sendikası Gazetesi Sayı:194


 • Birleşik Metal-İş Sendikası Gazetesi Sayı:193


 • Birleşik Metal-İş Sendikası Gazetesi Sayı:192


 • Birleşik Metal-İş Sendikası Gazetesi Sayı:191


 • Birleşik Metal-İş Sendikası Gazetesi Sayı:190


 • Birleşik Metal-İş Sendikası Gazetesi Sayı:197


 • Birleşik Metal-İş Sendikası Gazetesi Sayı:198


 • Birleşik Metal-İş Sayı:200


 • Birleşik Metal-İş Sayı:202


 • Birleşik Metal-İş Sayı:204


 • Birleşik Metal-İş Sayı:207


 • Birleşik Metal-İş Sayı:208


 • Birleşik Metal-İş Sayı:209


 • Birleşik Metal-İş Sayı:210


 • ÇALIŞMA VE TOPLUM Sayı:41


 • Birleşik Metal-İş Sendikası Gazetesi Sayı: 215


 • Birleşik Metal-İş Sendikası Gazetesi Sayı: 214


 • Birleşik Metal-İş Sendikası Gazetesi Sayı: 212


 • Birleşik Metal - İş


 • Birleşik Metal - İş


 • Birleşik Metal - İş


 • Birleşik Metal - İş


 • Birleşik Metal - İş


 • Birleşik Metal - İş


 • İşçi Sağlığı, İş Güvenliği Ve İş Cinayetleri


 • Birleşik Metal-İş


 • BİRLEŞİK METAL -İŞ


 • İŞÇİ SAĞLIĞI, İŞ GÜVENLİĞİ VE İŞ CİNAYETLERİ


 • İNSAN HAKLARI EVRENSEL BİLDİRGESİ


 • ÇALIŞMA VE TOPLUM


 •