Ankara Üniversitesi Avrupa Toplulukları Araştırma ve Uygulama Merkezi

Yayıncı : Ankara Üniversitesi Avrupa Toplulukları Araştırma ve Uygulama Merkezi

Address : Cebeci Kampüsü 06590 Ankara

Phone : 3620780- 3620762

Fax : 3205061

Web Site : www.ankara.edu.tr/rescenter/ataum

e-mail address : cengiz@politics.ankara.edu.tr


Yayıncının kütüphanemizdeki kitapları :

 • Ankara Avrupa Çalışmaları Dergisi


 • Ankara Avrupa Çalışmaları Dergisi


 • Ankara Avrupa Çalışmaları Dergisi


 • Avrupa Birliği Dönem Başkanlarının Tanıtımı Çerçevesinde Düzenlenen İsveç Günü Paneli


 • Avrupa Birliği Müktesebatına Türk Bakanlıklarının Uyum Çalışmaları Çerçevesinde 'Adalet Bakanlığı Müktesebat Uyum Çalışmaları' Paneli


 • 3 Kasım 2002 Seçim Kampanyası Döneminde Siyasal Partilerin AB İle İlgili Görüşleri


 • AB Eğitim Programları 'SOKRATES'


 • Ankara Avrupa Çalışmaları Dergisi


 • Yurtdışı İşçi Göçü Sorunları Ve Çözüm Arayışları -Uluslararası Toplantı-


 • Avrupa Topluluğu Programları Ve Ajansları


 • Türkiye/nin Avrupa Topluluklarına Tam Üyelik Başvurusunun 15. Yıldönümü Dolayısıyla Düzenlenen Avrupa Birliğinin Üyelik Sürecinde Türkiye Paneli


 • Avrupa Birliği Müktesebatına Türk Bakanlıkların Uyum Çalışmaları Çerçevesinde Dış Ticaret Müsteşarlığı Müktesebat Uyum Çalışmaları Paneli


 • 9 Mayıs Avrupa Günü Paneli


 • Avrupa Birliği Müktesebatına Türk Bakanlıkların Uyum Çalışmaları Çerçevesinde tarım ve Köyişleri Bakanlığı Müktesebat Uyum Çalışmaları Paneli


 • Nice Anlaşması Sonrasında Avrupa Birliği'nin Geleceği


 • Avrupa'da Sınırlar


 • Ankara Avrupa Çalışmaları Dergisi


 • Sağlık Sektörü


 •