Ankara Üniversitesi Basımevi

Yayıncı : Ankara Üniversitesi Basımevi


Yayıncının kütüphanemizdeki kitapları :

 • Batılılaşma ve 2000'li Yılların Eğitimine Bir Bakış


 • AT Hukukunun Etkili Biçimde Uygulanması ve Bireysel Haklar


 • Sağlık Ekonomisi ve İşletmeciliği


 • Ankara Avrupa Çalışmaları Dergisi -Bahar


 • Albüm


 • Cumhuriyetimizin 80. Yılında Üniversitemizin Dünü-Bugünü Ve Geleceğe Bakışı


 • Kamu Yönetiminde Yetki Genişliği


 • Sosyal Güvenlik


 • 2004 Avrupa Yılı


 • Ankara avrupa Çalışmaları Dergisi


 • Avrupa birliği Müktesebatına Türk Bakanlıklarının Uyum Çalışmaları Çerçevesinde İçişleri Bakanlığı Müktesabat Uyum Çalışmaları Paneli


 • Avrupa Birliği Müktesebatına Türk Bakanlıklarının Uyum Çalışmaları Çerçevesinde Başbakanlık Gümrük Müsteşarlığı'nın Müktesabat Uyum Çalışmaları Panel


 • Avrupa Birliği Müktesebatına Türk Bakanlıklarının Uyum Çalışmaları Çerçevesinde Enerji Piyasasında Müktesabat Uyum Çalışmaları Paneli


 • 9 Mayıs Avrupa Birliği'nin Genişlemesi Paneli


 • Avrupa Birliği Müktesebatına Türk Bakanlıklarının Uyum Çalışmaları Çerçevesinde Dışişleri Bakanlılığı Müktesabat Uyum Çalışmaları Paneli


 • Avrupa Birliği Müktesebatına Türk Bakanlıklarının Uyum Çalışmaları Çerçevesinde Jandarma Genel Komutanlığı'nın Müktesabat Uyum Çalışmaları Paneli


 • SBF Dergisi


 • Sağlık Sektörü Temel Kavramlar,Türkiye ve Avrupa Birliği'nde Durum ve Türkiye'nin Birliğe Uyumu


 • Kadın Çalışmaları KÇ Öğrenci Günlüğü 1996-2002


 • Ankara Avrupa Çalışmaları Dergisi


 • Ankara Avrupa Çalışmaları Dergisi


 • Ankara Avrupa Çalışmaları Dergisi


 • Ankara Avrupa Çalışmaları Dergisi


 • Ankara Üniversitesi SBF Dergisi


 • Halkla İlişkiler açısından Örgüt Sosyolojisine Giriş


 • İş Kazaları ve Bilirkişilik Kitabı


 •