Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü

Yayıncı : Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü


Yayıncının kütüphanemizdeki kitapları :

  • Ankara'daki Eğitim,Sağlık ve Sosyal Hizmet Alanlarında Faaliyet Gösteren Vakıf ve Derneklerin Örgütsel Analizi


  • Çocuk Hakları ve Sosyal Hizmetin Güçlendirme Yaklaşımı Açısından Suça Yönelen Çocuk-Polis İlişkisi


  • Cinsel Suçtan Hükümlü Çocukların Yaşam Öyküsü Çalışması ve Grupla Sosyal Hizmet Uygulaması


  •