Türk Tarih Kurumu Basımevi

Yayıncı : Türk Tarih Kurumu Basımevi

Adres : Ankara


Yayıncının kütüphanemizdeki kitapları :

  • Turizm Sektöründeki Küçük İşyeri Örgütlerinde Kadın Girişimciler


  • Teknolojik Gelişmelerin Sanayide Kadın İstihdamına Etkileri:


  • Ancient Civilisations And Ruins Of Türkey


  • Yeni Teknolojiler Ve Üretim Sistemlerindeki Değişimin Emek ve İstihdam Üzerindeki Etkileri


  • Tühis İş Hukuku ve İktisat Dergisi


  • Prof. Dr. Fahir Armağanoğlu'na Armağan


  • Edirne II. Bayezid Darüşşifası


  • Birinci Türk Tarih Kongresi


  •