TÜBİTAK (Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumu)

Yayıncı : TÜBİTAK (Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumu)


Yayıncının kütüphanemizdeki kitapları :

 • Benzen (Benzol) : Sağlığa Etkileri ve Önleme Yolları


 • İzmit'te Kent İçi Demiryolu ve Karayolu Geçişlerinde Ses ve Titreşim Ölçümleri


 • 21.Yüzyılın Enerji Teknolojileri


 • Bilim Hizmet Teşvik Ödülleri


 • Üniversite Yasası Nasıl Olmalı ?


 • Havacılıkta Bilim-Teknoloji-Sanayi Politikaları -Türkiye İçin Öneriler


 • Bilim-Teknoloji-Sanayi Tartışmaları Platformu


 • Enformatik Alanına Yönelik Bilim, Teknoloji ve Sanayi Politikaları Çalışma Grubu Raporu


 • Enformatik Alanında Düzenleyici Kuruluşlar ve Yeni Politikalar


 • Yüksek Planlama Kurulu' nca VII.Beş Yıllık Plan Döneminde Öncelikle Ele Alınması Öngörülen Temel Yapısal Değişim Projeleri Kapsamındaki Bilim ve Tekno


 • Bilim-Teknoloji-Sanayi


 • Yenilik İktisadı


 • Bilim Tarihi


 • Savunma Sanayi Ve Tedarik


 • Esnek Üretim/Esnek Otomasyon Sistem ve Teknolojileri


 • Türkiye'nin Bilim ve Teknoloji Politikası ve Tübitak'ın Misyonu


 • VIII. Adli Bilimler Kongresi "Çocuk ve Adli Tıp"


 • 25.Yılda TÜBİTAK


 • 13.Ulusal Halk Sağlığı Kongresi-Sağlıkta Eşitsizlikler(Konuşma Metinleri Kitabı)


 • Bilim ve Teknolojide Atılım Projesi Çalışma Komitesi Raporu (24 Şubat 1995)


 • Türkiye'nin Bilim ve Teknoloji Politikası 25 Ocak 1997 Toplantısı Kararları


 • Bilim ve Teknik


 • Anılarım


 •