T.C.Başbakanlık Devlet Planlama Teşkilatı (DPT)

Yayıncı : T.C.Başbakanlık Devlet Planlama Teşkilatı (DPT)


Yayıncının kütüphanemizdeki kitapları :

 • Çocuk / Özel İhtisas Komisyonu Raporu


 • Çocuk Özel İhtisas Komisyonu Raporu


 • İşgücü Piyasası (Çalışma Hayatı)


 • Temel Ekonomik Göstergeler


 • Sakatlar İçin Politika Dökümanı


 • Dünya Çalışma Raporu -1-


 • Dünya Çalışma Raporu -2-


 • Dünya Çalışma Raporu-3-


 • Türkiye'de İstihdam ve İşsizliğin Ölçülmesi Deneyleri


 • İşgücü Piyasası (Yurt Dışında Yaşayan Türkler)


 • Türkiye Temel Ekonomik Göstergeler


 • Ereğli - Ağır Sanayiden Önce Bir Sahil Kasabası


 • Türk Köyünde Modernleşme Eğilimleri Araştırması


 • Kalkınma Planı Birinci Beş Yıl 1963-1967


 • Batı Almanya'daki Türk İşçileri Ve Sorunları


 • Sağlık Sektörü Masterplan Etüdü Mevcut Durum Raporu


 • Sağlık Hizmetlerinde Etkinlik


 • İşgücü Piyasası, İstihdam Ve İşsizlik


 • Türkiye'de Ölümler ve Sebepleri


 • Planlama


 • İlaç Aktif Hammadde Sanayi


 •