T.C. DEVLET BAKANLIĞI Kadının Statüsü ve Sorunları Genel Müdürlüğü

Yayıncı : T.C. DEVLET BAKANLIĞI Kadının Statüsü ve Sorunları Genel Müdürlüğü


Yayıncının kütüphanemizdeki kitapları :

 • Türkiye'de Kadının Durumu - Dördüncü Dünya Kadınları Konferansı Türkiye Ulusal Raporu


 • Kadın İstihdamını Geliştirme Projesi (K İ G)


 • Türkiye'de Kadının Durumu


 • Kadını Girişimciliğe Özendirme ve Destekleme Paneli Bildiriler ve Tartışmalar


 • Siyasal Yaşam ve Kadınlara Destek Politikaları


 • Medya, Şiddet ve Kadın / 1993 Yılında Türk Basınında Kadınlara Yönelik Şiddetin Yer Alış Biçimi


 • Eylem Platformu ve Pekin Deklarasyonu 1995


 • Ailede Kadına Karşı Şiddet ve Kadın Suçluluğu


 • Birleşmiş Milletler Kadınlara Karşı Ayrımcılığın Önlenmesi Komitesine Sunulan Ülke Raporu


 • Pekin+5 Siyasi Deklarasyonu ve Sonuç Belgesi


 • 4230 Sayılı Ailenin Korunmasına Dair Kanun ve Uygulaması


 •