Tez - Koop - İş Sendikası Temsilci Profili Araştırma Sonuç Raporu

Book : Tez - Koop - İş Sendikası Temsilci Profili Araştırma Sonuç Raporu

Author : * Emirali Karadoğan

Language : Turkish

Episode : Trade Union

Publishing Location : Ankara

Published Date : Eylül 2019

Publisher : TÜRK-İŞ

Language : Turkish

Document Type : Report

Book No : 9153

INDEX

Sunuş
Giriş

1.Araştırmanın Kapsamı ve Yöntemi

2.Anketlerin Analizi
2.1 Demografik Profil
2.2 Sosyo-Ekonomik Profil
2.3 Temsilcilerin Sendika, Çalışma Yaşamı, Türkiye ve Yaşadıkları Kent Hakkındaki Görüşleri

Sonuç
Ek Anket Formu