Sağlık ve Toplum yıl:2018 sayı:2

Book : Sağlık ve Toplum yıl:2018 sayı:2

Author : * --

Language : Turkish

Episode : Health-Safety-Environment

Publishing Location : Ankara

ISSN : 1301-1421

Period : 4 monthly

Published Date : Mayıs 2018

Publisher : Sağlık ve Sosyal Yardım Vakfı

Document Type : Periodical

Book No : 9110

INDEX

1. Türkiye’ de Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Alanında Lisans ve Lisansüstü Eğitim Veren Yeterli Sayıda Üniversite Var Mıdır

2. Parkinson Hastalarında Yaşam Kalitesi ve Hemşirelik Bakımı

3. Sağlıkta Eşitsizlikleri Azaltmada Halk Sağlığı Hemşiresinin Nitelikleri, Rolleri ve Sorumlulukları

4. Yaşamın İçinde İçiçe Geçmiş Alanlarda Kadın Güvenliği

5. Yaşlı Bireylerde Fiziksel Sağlık ve İşlev İle Uyku Durumunun İncelenmesi

6. Türkiye’nin İki İlinde Yaşayanların Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) Hastalığı Konusundaki Bilgi ve Tutumları

7. Hemşirelik Öğrencilerinin Acil Serviste Adli Vakaları

8. Hemşirelik Öğrencilerinin Triyaj Uygulamalarına İlişkin Bilgi Düzeylerinin Değerlendirilmesi

9. Gestasyonel Diyabet Risk Faktörleri Çerçevesinde Gebelerin Glukoz Tolerans Testine İlişkin Tutumları