SD SAĞLIK DÜŞÜNCESİ VE TIP KÜLTÜRÜ DERGİSİ sayı:49

Book : SD SAĞLIK DÜŞÜNCESİ VE TIP KÜLTÜRÜ DERGİSİ sayı:49

Author : * --

Language : Turkish

Episode : Health-Safety-Environment

ISSN : 1307-2358

Period : 3 monthly

Published Date : Ocak 2019

Publisher : Türkiye Eğitim, Sağlık ve Araştırma Vakfı

Document Type : Periodical

Book No : 9107

INDEX

Sağlık insan gücü araştırmalarında yöntem
Prof. Dr. Osman Hayran

Türkiye’de sağlık insan gücü planlaması: Geçmiş ve gelecek
Dr. Mustafa Kosdak
SAĞLIKTA İNSAN KAYNAKLARI

Sağlık insan kaynağını neden planlayamıyoruz?
Prof. Dr. Sabahattin Aydın

Sağlık meslekleri ve profesyonellerinin geldiği nokta
Prof. Dr. Haydar Sur

Hekim insan gücü planlaması
Prof. Dr. Recep Öztürk

Aile hekimliğinde sayı, sistem, nitelik ve eğitim
Prof. Dr. Mehmet Ungan
SAĞLIKTA İNSAN KAYNAKLARI

İç hastalıkları uzmanlığında değişen fonksiyon ve artan ihtiyaç
Prof. Dr. Tufan Tükek
SAĞLIKTA İNSAN KAYNAKLARI

Pediatride insan kaynakları ve çocuk hekimliğinin değişen yüzü
Prof. Dr. Fahri Ovalı

Kadın doğum uzmanlık dalında insan kaynakları
Prof. Dr. Mehmet Zeki Taner
SAĞLIKTA İNSAN KAYNAKLARI

Genel cerrahiye bakış
Prof. Dr. Mustafa Şahin
SAĞLIKTA İNSAN KAYNAKLARI

Diş hekimliğinde kıyaslamalar ve gelecek için öneriler
Prof. Dr. Nihat Kılıç
SAĞLIKTA İNSAN KAYNAKLARI

Hemşirelikte insan kaynakları
Merve Tarhan
SAĞLIKTA İNSAN KAYNAKLARI

Ebeler: Doğum şeklini değiştirecek insan gücü
Dr. Öğr. Üye. Asiye Ayar Kocatürk
SAĞLIKTA İNSAN KAYNAKLARI

Türkiye’de fizyoterapistlik mesleği
Prof. Dr. Z. Candan Algun
SAĞLIKTA İNSAN KAYNAKLARI

Beslenme ve diyetetikte insan gücü artışına ihtiyaç var mı?Prof. Dr. Gülgün Ersoy
SAĞLIKTA İNSAN KAYNAKLARI

Diğer sağlık mesleklerinde insan gücü ihtiyacıProf. Dr. Erdoğan Kunter
SAĞLIKTA İNSAN KAYNAKLARI

Biyomedikal sektöründe nereye gidiyoruz?
Mustafa Durna
SAĞLIKTA İNSAN KAYNAKLARI

Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca: Herkesin vaktinde, yerinde, hakkaniyetli ve kaliteli sağlık hizmetine erişebildiği bir Türkiye’yi hedefliyoruz

Sağlık politikalarında temel aktör kim (olmalı)?
Doç. Dr. Harun Kırılmaz
SAĞLIKTA İNSAN KAYNAKLARI

Performansa dayalı döner sermaye uygulamaları
Dr. H. Volkan Kara
SAĞLIKTA İNSAN KAYNAKLARI

Sağlığı pazarlama pratiği olarak sosyal pazarlamaDr. Abdullah Uçar
SAĞLIKTA İNSAN KAYNAKLARI

Sağlıklı beslenme ve güvenli gıda ikilemi
Prof. Dr. Yüksel Altuntaş

Okul sağlığı ve sağlıklı beslenme
Dr. Çağrı Emin Şahin
SAĞLIKTA İNSAN KAYNAKLARI

Dijitalleşme yolunda Türkiye’nin Engelsiz Sağlık İletişim Merkezi (ESİM)
Dr. Şuayip Birinci
SAĞLIKTA İNSAN KAYNAKLARI

Instagram doktorluğu
Prof. Dr. Mustafa Altındiş