etik,önleme ve halk sağlığı

Book : etik,önleme ve halk sağlığı

Author : * --

Language : Turkish

Episode : Health-Safety-Environment

ISBN : 978-0-19-926069-7

Published Date : Ocak 2017

Publisher : Halk Sağlığı Uzmanları Derneği

Translator : --

Document Type : Book

Book No : 9092

INDEX

Editörler: Angus Dawson ve Marcel Verweij

İçindekiler:

Yazarlar Hakkında Bilgi

Türkçe Basımla İlgili

Önsöz

1. Giriş: Etik, Önleme Ve Halk Sağlığı
Angus Dawson, Marcel Verweij
Çeviri: Ayşen Bulut, Muhtar Çokar

2.'Halk Sağlığı'nda 'Halk'ın Anlamı
Marcel Verweij, Angus Dawson
Çeviri: Osman Günay, Mahmut Yardım

3. Halk Sağlığı Ve Yurttaş Temelli Cumhuriyetçilik: Halk Sağlığı Etiği İçin Alternatif Bir Çerçeveye Doğru
Bruce Jennigs
Çeviri: Muhtar Çokar, Ahmet Can Bilgin, Emel Mercan İrgil

4. İnsanların Sağlığı: En Yüce Yasa mıdır?
Lawrence O. Gostin, Lesley Stone
Çeviri: Tacettin İnandı, Yeşim Işıl Ülman

5. Nüfus Düzeyinde Biyoetik: Yeni Bir Gündem Belirlemek
Daniel Wikler, Dan W. Brock
Çeviri: Ayşen Bulut, Muhtar Çokar

6. Kızamık Kızamıkçık Kabakulak Aşısı Ve Otizm Tartışmasında Anne Babanın Seçimi Ve Uzman Bilgisi
Tom Sorell
Çeviri: Nuray Özgülnar, Ayşen Bulut

7. Önleme Önceliklerinin Belirlenmesi İçin Oluşturulan Niceliksel Modellerin Uygulanmasında Karşılaşılan Etik Sorunlar
Dan W. Brock
Çeviri: Mahmut Yardım, Ayşen Bulut

8. Halk Sağlığı Taleplerinin Kabul Edilebilir Sınırları
Mariette van den Hoven
Çeviri: Yeşim Işıl Ülman, Nuray Özgülnar

9. Bulaşıcı hastalıkların Ve Genetik Bozuklukların Dikey Geçişi: Tıbbi Ve Toplumsal Müdahaleler Tutarlı mı?
Jay A. Jacobson, Margaret P. Battin, Jeffrey R. Botkin, Leslie Francis, James O.Mason, Charles B. Smith
Çeviri: Osman Günay, Yeşim Işıl Ülman

10. Bir Kamu Yararı Olarak Toplumsal Korunma: Aşılama Ve Başkalarına Karşı Yükümlülüklerimiz
Angus Dawson
Çeviri: Emel Mercan İrgil, Osman Günay

11. Tütünden Caydırma: Paternalist Olmayan Bir Tartışma
Marcel Verveij
Çeviri: Emel Mercan İrgil, Yeşim Işıl Ülman

12. Aydınlatılmış Onam Ve Yenidoğan Taramalarının Genişletilmesi
Niels Nijsingh
Çeviri: Tacettin İnandı, Ahmet Can Bilgin

Kaynaklar

Dizin