SD SAĞLIK DÜŞÜNCESİ VE TIP KÜLTÜRÜ DERGİSİ

Book : SD SAĞLIK DÜŞÜNCESİ VE TIP KÜLTÜRÜ DERGİSİ

Author : * --

Language : Turkish

Episode : Uncategorized

Publishing Location : İstanbul

ISSN : 1307-2358

Period : 3 monthly

Published Date : Temmuz 2018

Publisher : Türkiye Eğitim, Sağlık ve Araştırma Vakfı

Document Type : Periodical

Book No : 9087

INDEX

Halk sağlığında iyileştirme fırsatları
Prof. Dr. Mustafa Taşdemir

Aile hekimliği
Dr. Savaş Başar Kartal

Sevk zinciri: Mevcut durumda çözüm mümkün mü?
Dr. Sinan Korukluoğlu

Obezite ve beslenme sorunları
Prof. Dr. Yüksel Altuntaş
Kronik hastalıkların yönetimi ve korunma
Doç. Dr. Nazan Yardım

Antimikrobiklerin akılcı kullanımı ve direnç
Prof. Dr. Recep Öztürk
Yaşlılık sorunları
Prof. Dr. Mehmet Akif Karan

Yaşlı sağlığı politikaları
Prof. Dr. Mustafa Bilici

Yaşlanan nüfus ve nörodejeneratif hastalıklar
Prof. Dr. Lütfü Hanoğlu
Yenidoğan hizmetlerinde son durum
Prof. Dr. Fahri Ovalı
Çocuk acil servisleri
Prof. Dr. Hayri Levent Yılmaz

Çocuk yoğun bakım alanındaki uygulamalar
Prof. Dr. Tolga F. Köroğlu

Erişkin acil servisleri
Prof. Dr. İbrahim İkizceli

Erişkin yoğun bakımları
Prof. Dr. Osman Ekinci

Hospislere neden ihtiyacımız var?
Dr. Öğr. Üye. Sibel Doğan

Palyatif bakım
Prof. Dr. Adem Akçakaya

Yaşama yapılan ilk müdahale: 112
Dr. Fatih Kırklar

Acil sağlık hizmetlerinde hukuki sorunlar
Prof. Dr. Hakan Hakeri

Şehir hastaneleri
Doç. Dr. Yeter Demir Uslu

Özel sağlık kuruluşlarında ruhsatlandırma ve denetim
Doç. Dr. Bahri Teker

Özel sağlık sektörünün sorunları
Dr. Reşat Bahat

Tıp fakültesi afiliasyonları
Prof. Dr. Mustafa Samastı

‘Kara kıta’nın incisi: Nyala Türkiye Hastanesi
Doç. Dr. İsmayil Yılmaz

STK’lar açısından sınır ötesi sağlık hizmetleri
Dr. Yahyahan Güney

Sağlık Bakanlığını ilgilendiren yönüyle bağımlılık
Prof. Dr. Ömer Mücahit Öztürk

Göçle ilgili psikolojik sorunlar
Prof. Dr. Mustafa Bilici

Göçle ilgili enfeksiyon sorunları
Prof. Dr. Mustafa Altındiş
Tıp ve diğer sağlık mesleklerinde eğitim
Prof. Dr. Recep Öztürk
Kamu sağlık çalışanlarının özlük hakları
Dr. Öğr. Üyesi Güven Bektemür

Serbest eczacılık
Yrd. Doç. Dr. Mahmut Tokaç
Türkiye’de eczacılığın geleceği
Emin Olgun

Serbest diş hekimleri
Dr. Ahmet Uğur Keltek

Sağlık çalışanlarına yönelik şiddet
Bayram Demir

Sağlık çalışanlarının memnuniyet durumu
Prof. Dr. Yüksel Altuntaş
Sağlıkta kalite ve akreditasyon
Dr. Hasan Güler

Sağlıkta Ar-Ge politikası
İlker Köse
Sağlık teknolojileri sektörü
Mustafa Durna

Sağlıkta dijital dönüşüm
İlker Köse
İlaç endüstrisinin yaşadığı sıkıntılar
Yrd. Doç. Dr. Mahmut Tokaç
Sağlık finansmanı sorunları
Hüseyin Çelik
Sağlık hizmetlerinde ödeme
Prof. Dr. Haydar Sur
Tamamlayıcı sağlık sigortası
Doç. Dr. S. Haluk Özsarı

Sağlık turizmi
Uygar Üstün