TOPLUM VE HEKİM

Book : TOPLUM VE HEKİM

Author : * --

Language : Turkish

Episode : Health-Safety-Environment

Publishing Location : Ankara

ISSN : 1300-4387

Skin : 33

Period : 3 monthly

Published Date : Ekim 2018

Publisher : Türk Tabipleri Birliği

Document Type : Periodical

Book No : 9081

INDEX

Hakem Kurulu'ndan

GÖÇ

Göçmenlik İnsan Kalma Mücadelesinin Adıdır...
Nilgün TOKER

Göçmen İşçilerin Sağlığını Neler Belirler?
Aslı DAVAS

Göçmen Kimliği ve Emeği Sığınmacı Kiimliği ve İşgücü Piyasası
Polat S. ALPMAN

SAĞLIK HİZMETLERİ

Kamu Hastane Birlikleri:
Sağlık Hizmetlerinin Piyasalaştırılmasında Bir İnşa ve Tasfiye Süreci
Bilge ŞENTÜRK

SOSYAL POLİTİKALAR

Yeni- Muhafazakârlığın Sosyal Koruma Anlayışı Olarak Çalıştırmacı Politikalar
Aslı Güleç TAŞDEMİR


ALMA ATA

Temel Sağlık Hizmetleriyle İlgili Uluslararası Alma Ata Toplantısı
Kayıhan PALA

Reel Sosyalizmin Çözülüşünün İpucu: Alma Ata Bildirgesi
Onur HAMZAOĞLU

Dünya Sağlık Örgütü Alma Ata Bildirgesi İdeoloji vb. Üzerine
Ata SOYER

TTB RAPORU

Türk Tabipleri Birliği Halk Sağlığı Kolu 28. Gezici Eğitim Semineri Raporu: Marmara Bölgesi Çevre Sorunları ve Çevre Mücadelesi
TTB Halk Sağlığı Kolu