ÇOCUK İŞÇİLİĞİYLE MÜCADELE PROGRMI

Book : ÇOCUK İŞÇİLİĞİYLE MÜCADELE PROGRMI

Author : * --

Language : Turkish

Episode : Child Labor

Publishing Location : Ankara

Skin : 1

Published Date : Eylül 2018

Publisher : Kalkınma Atölyesi

Document Type : Report

Book No : 9080

INDEX

Önsöz

Özet

Teşekkürler

Kısaltmalar

Yönetici Özeti

Giriş

Bölüm 1
İşgücü Piyasasında Aracılık Hizmetleri ve Tarımsal Üretimin Düzenleyicileri: Tarım Aracıları

Bölüm 2
Türkiye'de ve Tarımsal Üretimde Çocuk İşçiliği

Bölüm 3
Tarım Aracıları ve Çocuk İşçiliği Araştırması

Sonuç

Kaynakça

Kavramlar ve Tanımlar

Ekler