TOPLUM VE HEKİM

Book : TOPLUM VE HEKİM

Author : * --

Language : Turkish

Episode : Health-Safety-Environment

Publishing Location : Ankara

ISSN : 1300-4387

Skin : 33/4

Period : bimonthly

Published Date : Ağustos 2018

Publisher : Türk Tabipleri Birliği

Document Type : Periodical

Book No : 9077

INDEX

Hakem Kurulu'ndan

GÖÇ

Dosya Editörü'nden
Feride AKSU TANIK, Aslı DAVAS

Hannah Arendt ve Haklara Sahip Olma Hakkı
Serdar TEKİN

Göç Göçmen Mülteci: Göç Alanında Temel Kavramlar ve Hukuki Çerçeve
Cansu AKBAŞ DEMİREL

Modernliğin Lanetli Armağanı: Mültecilik
Zerrin KURTOĞLU ŞAHİN

Vatandaşlık ve Göç
Lülüfer KÖRÜKMEZ KAYA

Mültecilerin Sağlık Hizmetlerine Erişimi
Feride AKSU TANIK

Göçmenlerin Medyadaki Temsillerine İlişkin Bir Değerlendirme
Hanifi KURT

İklim Adaletsizliği ve Görünmez Mülteciler: Çevre/İklim Mültecileri
Nermin BİTER

Toplumsal Cinsiyet Göç ve Sağlık
Zeynep Sedef VAROL

Suriyeli Kadın Mültecilerin Emek ve İstihdam Koşulları
Melda YAMAN

Yaşamın Sınırları Sularda Çizilirken: Denizdeki Ateş
Zeynep ÖZEN BARKOT