TOPLUM VE HEKİM

Book : TOPLUM VE HEKİM

Author : * --

Language : Turkish

Episode : Health-Safety-Environment

Publishing Location : Ankara

ISSN : 1300-4387

Skin : 32/6

Period : bimonthly

Published Date : Aralık 2017

Publisher : Türk Tabipleri Birliği

Document Type : Periodical

Book No : 9074

INDEX

Hakem Kurulu'ndan

AKP'Lİ 15 YILIN BİLANÇOSU - II

Sağlık "Reformu" Nereden Nereye?
Osman ÖZTÜRK

Türkiye'de Ana ve Çocuk Sağlığı Hizmetlerinin Durumu:2002-2017
Muzaffer ESKİOCAK

Sağlık Bakanlığı Hastanelerinde 15 Yıllık Dönüşüm
Bayazıt İLHAN

Rızayla veya Zorla: Şehir Hastaneleri
Özgür ERBAŞ

Türkiye'de Tıp Eğitimi: Onbeş Yılda (2002-2017) Neler Değişti?
İskender SAYEK

Sağlıkta Şiddet
Raşit TÜKEL

AKP'li Yıllarda Sağlık Hizmetlerinin Fİnansmanı: Cepte Devlete, Devletten Patrona
Onur HAMZAOĞLU

Yeni Dönemde Nasıl Bir Strateji
Nazmi ALGAN, Eriş BİLALOĞLU, Ali ÇERKEZOĞLU
Onur HAMZAOĞLU,Güray KILIÇ, Osman ÖZTÜRK

HEKİMLİK ANDI

Evrensel Meslek Ahlakı Kuralları/ "Hekimlik Andı"nı Güncelleme Çalışmaları
M. Murat CİVANER

DİZİN

2017 Makale ve Yazar Dizini