TOPLUM VE HEKİM

Book : TOPLUM VE HEKİM

Author : * --

Language : Turkish

Episode : Health-Safety-Environment

Publishing Location : Ankara

ISSN : 1300-4387

Skin : 32/5

Period : bimonthly

Published Date : Ekim 2017

Publisher : Türk Tabipleri Birliği

Document Type : Periodical

Book No : 9073

INDEX

Hakem Kurulu'ndan

AKP'Lİ 15 YILIN BİLANÇOSU- I

Dosya Editörü'nden
Osman ÖZTÜRK, Onur HAMZAOĞLU

On Beş Yılın Bilançosu: Çelişkiler Yumağı
Metin ÇULHAOĞLU

AKP'li Yıllarda Türkiye Ekonomisi: Coşku, Durgunluk ve Tasfiye Eğilimleriyle Salınım
Ekin DEĞİRMENCİ, Elif KARAÇİMEN, Ahmet Haşim KÖSE

AKP'li Yıllarda Çalışma Yaşamı: Sermayeye Cennet, Emeğe Cehennem
İrfan KAYGISIZ

AKP ve Türkiye'de Birinci Basamak Sağlık Hizmetlerinin Başkalaşma Öyküsü
Zeliha Aslı ÖCEK

İşçi Sağlığı ve Güvenliği Politikaları Son 15 Yılda Nasıl "Dönüştü"
Celal EMİROĞLU

Sağlık Emek Gücünün AKP ile Geçen 15 Yılı
Özlem ÖZKAN