TOPLUM VE HEKİM

Book : TOPLUM VE HEKİM

Author : * --

Language : Turkish

Episode : Health-Safety-Environment

Publishing Location : Ankara

ISSN : 1300-4387

Skin : 32/4

Period : bimonthly

Published Date : Ağustos 2017

Publisher : Türk Tabipleri Birliği

Document Type : Periodical

Book No : 9072

INDEX

Hakem Kurulu'ndan

SAĞLIK TURİZMİ

Dosya Editörü'nden
Cavit Işık YAVUZ

Küresel Kapitalizmin Tıbba Dokunuşu: Sağlık Turizmi
Melike YAVUZ

Sağlık Hizmetlerinin Ulusötesi Taşeronlaştırılması: Tıbbi Turizm
Aslı DAVAS

Sağlık Turizminde Yönetişim Mantığı ve Körfez Ülkeleri
Kansu YILDIRIM

Sağlık Turizmi, Şehir Hastaneleri ve Sağlık Serbest Bölgeleri
Ebru BASA

Sağlık Turizmi Kanun Taslağı ve Mevzuatı
Özgür ERBAŞ

SAĞIK POLİTİKALARI

Türkiye'de Gizlenen Bebek Ölümleri ve Bölgelerarası Eşitsizlikler
Onur HAMZAOĞLU

Türkiye'de Kamu Sağlık Harcamalarının Tarihsel Seyri: Betimleyici Bir Değerlendirme
Volkan YILMAZ, Nurhan YENTÜRK

TIBBİ ANTROPOLOJİ

Hastane Enfeksiyonlarına Sosyomedikojenik Yaklaşım: Medikal ANtropolojik Bir Araştırmanın Sonuçları
Serhat ERDAL, İzzet DUYAR

Tıbbi Antropoloji Niçin Önemlidir?
Başak CAN