TOPLUM VE HEKİM

Book : TOPLUM VE HEKİM

Author : * --

Language : Turkish

Episode : Health-Safety-Environment

Publishing Location : Ankara

ISSN : 1300-4387

Skin : 31

Period : bimonthly

Published Date : Aralık 2016

Publisher : Türk Tabipleri Birliği

Document Type : Periodical

Book No : 9070

INDEX

Hakem Kurulu'ndan

YUVARLAK MASA

15 Temmuz Sonrasında Devlet Yeniden İnşa Edilirken Yapılabilecekler - Yapabieceklerimiz
Yüksel AKKAYA, Metin ÇULHAOĞLU, Özgür MÜFTÜOĞLU, Cem SOMEL, TTB-MK Üyeleri, Toplum ve Hekim Hakem Kurulu Üyeleri

EVDE SAĞLIK HİZMETLERİ

Evde Sağlık Sosyalve Destek Hizmetlerinde Dört Dönem Dört Özellik
Özlem ÖZKAN

Dünden Bugüne Türkiye'de Evde Sağlık Hizmetleri
Eftal YILDIRIM

TTB

TTB 67. Büyük Kogresi'nin Değerlendirilmesi: Oylar Nasıl Kullanılıyor?
Onur HAMZAOĞLU

Türkiye'de Tıp Eğitiminin Durumu: Türk Tabipleri Birliği Adına Kısa Değerlendirme
Bayazıt İLHAN, Dilek ASLAN, Gülriz ERİŞGEN, Orhan ODABAŞI

Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi Başkanlığı'na Aylık Çalışma Raporu(22.09.1979)
Samsun- Amasya - Sinop Tabip Odası, Erdal ATABEK

KİTAP

Okuma Önerileri: Evrimsel Tıp İle İlgili Kitaplar
Battal ÇIPLAK

DİZİN

2016 Makale ve Yazar Dizini