TOPLUM VE HEKİM

Book : TOPLUM VE HEKİM

Author : * --

Language : Turkish

Episode : Health-Safety-Environment

Publishing Location : Ankara

ISSN : 1300-4387

Skin : 31

Period : bimonthly

Published Date : Ekim 2016

Publisher : Türk Tabipleri Birliği

Document Type : Periodical

Book No : 9069

INDEX

Hakem Kurulu'ndan

EVRİMSEL TIP II

Uyumsuzluk mu? Kitle Pazarlaması mı? Taş Devri Diyetleri, Sanayileşme ve Aşırı İşlem Görmüş Gıdalar.
Sarah ELTON

Evrimsel Tıp Perspektifi İle Genetik Hastalıklar
Ajlan TÜKÜN, Kıvanç Bilecen

Evrimsel Epidemiyoloji: Epidemiyoloji ve Evrimsel Biyolojinin Sentezi
Efe SEZGİN

Evrimsel Tıp ve Endokrin Fenotipler: Erken Juveniliteye Evrimsel Bakış
Merih BERBEROĞLU

Enfeksiyon Hastalıkları ve Evrimsel Tıp
O. Şadi YENEN

Evrimsel Ortaklıklar Temelinde Modern Organizmalar: Drosophila Modeli ve Parkinson Hastalığı
Özge DÜZGÜN

Gözün Evrimi
Mahmut Oğuz ULUSOY, Sinan EMRE

Evrimsel Dinamiklerin Meydan Okuyan Öznesi Olarak HIV
Çağatay TARHAN

Evrimsel Tıp Eğitimi İçin Yeni Modüller:Avustralya ve İsviçre Deneyimleri
Frank RUHLI, Martin HAEUSLER, Arthur SANIOTIS, Maciej HENNEBERG
Çeviren Gülfirde AKGÜL

Evrimsel Biyoloji, Evrimsel Tıp ve Tıp Eğitimi: Dünya ve Türkiye
İskender SAYEK

Tıp Eğitiminde Evrimi Konumlandırmak: Evrimsel Tıp Disiplini
Mehmet Cem MÜDERRİSOĞLU, Necdet ERSÖZ

Şizofreni; Evrime Ödenen Bir Bedel mi?
Ejder Akgün YILDIRIM, Eren YILDIZHAN, Nur ÖZTÜRK