TOPLUM VE HEKİM

Book : TOPLUM VE HEKİM

Author : * --

Language : Turkish

Episode : Health-Safety-Environment

Publishing Location : Ankara

ISSN : 1300-4387

Skin : 31

Period : bimonthly

Published Date : Haziran 2016

Publisher : Türk Tabipleri Birliği

Document Type : Periodical

Book No : 9067

INDEX

Hakem Kurulu'ndan

ENERJİ VE SAĞLIK

Dosya Editörü'nden
Melike YAVUZ

Kapitalizm ve Enerji Politikaları
İzzettin ÖNDER

Dünyada ve Türkiye'de Enerji Görünümü
Aynur UÇKAÇ

Kömürlü Termik Santraller Sessizce Öldürüyor
Melike YAVUZ

Soma Örneğinde Kömür Madenciliği ve Sağlık
Ahmet SOYSAL

Atıktan Etiğe; Nükleer Tartışması
Filiz YAVUZ

Nükleer Santraller İle İlgili Yanlışlar ve Biaslar, Yalanlara ve Safsatalara Nasıl Dönüşüyor?
Umur GÜRSOY

Hidroelektrik Santrallerle Gelen Yıkım
Hür HASSOY

"Yenilenebilir Enerji İle Yeni ve Yaşanabilir Bir Dünya Mümkün" mü?
Elif HATMAN

KADIN

Toplumsal Cinsiyet mi, Ataerkil mi?
Melda YAMAN

TTB RAPORU

İcapcılık Yükümlülüğü