TOPLUM VE HEKİM

Book : TOPLUM VE HEKİM

Author : * --

Language : Turkish

Episode : Health-Safety-Environment

Publishing Location : Ankara

ISSN : 1300-4387

Skin : 31

Period : bimonthly

Published Date : Nisan 2016

Publisher : Türk Tabipleri Birliği

Document Type : Periodical

Book No : 9066

INDEX

Hakem Kurulu'ndan

MEDYA VE SAĞLIK

Dosya Editörü'nden
Hande ARPAT

Medyanın Sınıfsal Temelleri: Emeğin Gerçekleri ve Sermayenin İllüzyonları
Gamze YÜCESAN ÖZDEMİR, Çağrı KADEROĞLU BULUT

Çocuk İstismarı ve Medyadaki Yansımaları
Tehide Ekin SÜT

Sağlıkta Dönüşüm: Sağlık Paradigması ve Medya
Deniz SEZGİN

Türkiye'de Televizyon Dizilerinde Hekim İmajı
Hande UZ, L Doğan TILIÇ

Medyada Tıbbi Etik İhlaller
Naki BULUT

KADIN VE SAĞLIK

Hekimler ve Toplumsal Cİnsiyet
Başak GÖKTAŞ, İlker BELEK

AKP'nin Muhafazakârlığı Kadını İkna Edebiliyor mu?
Fatma ÖZDEMİR, Başak GÖKTAŞ, İlker BELEK

ULUSLARARASI SÖZLEŞMELER

Küresel Sermayenin "Yeni" Silahları: TTIP, TPP ve TISA
Hande ARPAT, Özgür ERBAŞ

TTB

COP21 Paris Toplantısı ve İklim Değişikliğine Karşı TTB Tutumu
Kayıhan PALA, Bayazıt İLHAN

Savaş, Göç ve Sağlık Sempozyumu Sonuç Bildirgesi

Türk Tabipleri Birliği Soma A.Ş. Eynez Yeraltı Linyit Madeni Ocağı-İşyeri Sağlık Birimi İnceleme ve Değerlendirme Raporu