TOPLUM VE HEKİM

Book : TOPLUM VE HEKİM

Author : * --

Language : Turkish

Episode : Health-Safety-Environment

Publishing Location : Ankara

ISSN : 1300-4387

Skin : 31

Period : bimonthly

Published Date : Şubat 2016

Publisher : Türk Tabipleri Birliği

Document Type : Periodical

Book No : 9065

INDEX

Hakem Kurulu'ndan

YAŞAMIN SON DÖNEMİNDE SAĞLIK HİZMETLERİ

Dosya Editörü'nden
M. Murat CİVANER

Yaşamın Son Döneminde Sağlık Hizmetleri: Gereksinim ve Sunum Ne Durumda?
Reyhan UÇKU

Utanç Verici Olan Meşrulaştırmak: Yaşamın Son Dönemine Etik Yaklaşımı ve Ölümün Ekonomi Politiği
Miran EPSTEIN

Hayatın Son Döneminde Kronik Ağrı ve Tedaviye Erişim
Meltem UYAR, Halil ÇETİNKÖK, N. Süleyman ÖZYALÇIN

Palyatif Bakım
Ayşegül BİLEN

Yoğun Bakım Ünitesindeki Hastaların Yakınları İçin Gereksinim Ölçeği'nin Türkçe'ye Uyarlanması ve Psikometrik Özellikleri
Sibel BÜYÜKÇOBAN, Meltem ÇİÇEKLİOĞLU, Nilüfer DEMİRAL YILMAZ, M. Murat CİVANER

Yoğun Bakım Ünitelerinde Yaşamın Sonuna Gelmiş Hastalarda Karşılaşılan Sorunlar ve Çözüm Önerileri: Türk Dahili ve Cerrahi Bilimler Yoğun Bakım Derneği'nin Görüşleri
Türk Dahili ve Cerrahi Bilimler Yoğun Bakım Derneği

Yaşamın Son Döneminde Sağlık Hizmetlerine Dair Türk Yoğun Bakım Derneği'nin Görüş ve Önerileri
Türk Yoğun Bakım Derneği

Türk Tabipleri Birliği Yaşamın Sonuna İlişkin Etik Bildirge

Yaşamın Son Döneminde Tıbbi Tedavide Karar Verme Sürecine İlişkin Klavuz

Yeterli Ağrı Tedavisine Erişime İlişkin Dünya Tabipler Birliği Kararı