TOPLUM VE HEKİM

Book : TOPLUM VE HEKİM

Author : * --

Language : Turkish

Episode : Health-Safety-Environment

Publishing Location : Ankara

ISSN : 1300-4387

Skin : 30

Period : bimonthly

Published Date : Aralık 2015

Publisher : Türk Tabipleri Birliği

Document Type : Periodical

Book No : 9064

INDEX

Hakem Kurulu'ndan

TIBBİ ATIKLAR

Hastanelerde Özel Tıbbi Atık Yönetimi
Özlem KURT AZAP

YUVARLAK MASA TOPLANTISI

Türkiye'nin Yakın Gelecekteki Sorun Alanları ve Çözümleri
Aydın ÇUBUKCU, Metin ÇULHAOĞLU, Tülin ÖNGEN, Cem SOMEL, TTB-MK Üyeleri, Toplum ve Hekm Dergisi Hakem Kurulu Üyeleri

SAĞLIK POLİTİKALARI

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Yeni Bir Tür mü? Aykırılık mı?
Onur KARAHANOĞULLARI

Antalya Merkez Örneğinde; Birinci Basamakta Hizmet Veren Hekimlerin Aile Hekimliğine Geçiş Süreçleri, Uygulama Sürecindeki Durum ve Memnuniyet Düzeyleri
Fatma Yeşim KARAKOÇ, İlker BELEK

Afetlerde GÖnüllü Hekimlik
Necati DEDEOĞLU

Dünya Tabipler Birliği 2015 Yılı Genel Kurulu'ndan Notlar
Bayazıt İLHAN, M. Murat CİVANER

TTB RAPORU

TTB Halk Sağlığı Kolu 27. Gezici Eğitim Semineri Raporu "Nükleer Enerji ve Çevre Sağlığı, Göç, Savaş ve SAğlık Etkileri, Aile Hekimliği'nin 10. Yılında Birinci Basamak Sağlık Hizmetleri"
Hakkı AKTAŞ, Hande CİHAN, A. Öner KURT, Taceddin İNANDI, GES Katılımcıları

DİZİN