TOPLUM VE HEKİM

Book : TOPLUM VE HEKİM

Author : * --

Language : Turkish

Episode : Health-Safety-Environment

Publishing Location : Ankara

ISSN : 1300-4387

Skin : 30

Period : bimonthly

Published Date : Ekim 2015

Publisher : Türk Tabipleri Birliği

Document Type : Periodical

Book No : 9063

INDEX

Hakem Kurulu'ndan
TIBBİ ATIKLAR

Dosya Editörü'nden
Cahit Işık YAVUZ

Tıbbi Bakım Atıkları; Türleri, Kaynakları ve Bertaraf Yöntemleri
Songül A. VAİZOĞLU

Tıbbi Diğer Sağlık Kuruluşu Atıkları
Çağatay GÜLER

Çevre Sağlığı Açısından Tıbbi Atıklar
Hür HASSOY, Seyfi DURMAZ

Piyasalaşmış Bir Tıbbi Atık Yöntemiyle Tıbbi Atık ve Temizlik Çalışanlarının Sağlığı Korunabilir mi?
Aslı DAVAS

Dünyada Tıbbi Atık Sorunu
Ahmet SOYSAL

TıbbiAtıklar ve Tıbbi Atıkların Yakılmasının Tehlikeleri
Seval ÇOKER

Sağlık Bakım Atıklarının Azaltılması, Yeniden Kullanımı ve Geri Dönüşümü
Elif KÖSE

Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliği Taslağı Hakkında Türk Tabipleri Birliği Görüşleri