TOPLUM VE HEKİM

Book : TOPLUM VE HEKİM

Author : * --

Language : Turkish

Episode : Health-Safety-Environment

Publishing Location : Ankara

ISSN : 1300-4387

Skin : 30

Period : bimonthly

Published Date : Ağustos 2015

Publisher : Türk Tabipleri Birliği

Document Type : Periodical

Book No : 9062

INDEX

Hakem Kurulu'ndan
ÇALIŞMA BİÇİMLERİ SAĞLIK - II

Çalışma yaşamında Güvencesizleşme, Belirsizlik ve Korku üzerine Düşünceler
Elif HACISALİHOĞLU

Charlie Chaplin'in Modern Zamanları yada Şarlo'nun Gözüyle Modern Zamanlara Bakmak
Yavuz ÜÇKUYU

Emek Gücü Üretim Faktörü Olarak Sağlık: Disiplinler Arası Bir İzah
Hakan TÜZÜN

Piyasacı Sağlık Ortamında Ücretlendirme ve İstihdam
İlker BELEK

Özel Sağlık Sektöründe ÇAlışma Biçimleri ve Ücretlendirme
Kemal ÖZAY

TTB RAPORU

Türk Tabipleri Bİrliği Halk Sağlığı Kolu 26. Gezici Eğitim Semineri Raporu " Çalışan Sağlığı, Sağlık Hizmetleri ve İş Kazaları"

Güneydoğuve Doğu Anadolu Bölgesinde 20 Temmuz 2015 Sonrası Çatışma Döneminde Sağlık Hizmetleri Hızlı Değerlendirme Araştırması