TOPLUM VE HEKİM

Book : TOPLUM VE HEKİM

Author : * --

Language : Turkish

Episode : Health-Safety-Environment

Publishing Location : Ankara

ISSN : 1300-4387

Skin : 30

Period : bimonthly

Published Date : Haziran 2015

Publisher : Türk Tabipleri Birliği

Document Type : Periodical

Book No : 9061

INDEX

Hakem Kurulu'ndan
ÇALIŞMA BİÇİMLERİ VE SAĞLIK - I

Dosya Editörü'nden
Yavuz ÜÇKUYU, Yüksel AKKAYA, Hakan TÜZÜN

Çalışmak: Olmak yada Olmamak (mı)?
Yüksel AKKAYA, Rana GÜRBÜZ

Sermayeyi Şaha Kaldıran Politikalar: Çiftenin Altında Kalan Emek
Berna GÜLER

Esneklik, Güvencesizlik ve Sendikalar
Özgür MÜFTÜOĞLU

Neoliberal Dönemde Çalışmanın Geçirdiği Dönüşüm
M. Hakan KOÇAK

Dünyada ve Türkiye'de Yasaların Yeni Çalışma İlişkilerine Uyum Sağlaması: Korumadan Dengeye Gerileyen İş Hukuku
Murat ÖZVERİ

Küresel Kapitalizm ve Sendikalar: Sorunlar ve Yenilenme Olanakları Üzerine Değiniler
Denizcan KUTLU

Erken Dönem Sovyetler Birliği'nde Çalışma ve Emek Süreçleri
Yüksel AKKAYA

Türkiye'de Sağlık Çalışanlarının Sağlığı: Bir Şey Yapılmalı
Özlem KURT AZAP, Yavuz ÜÇKUYU